Отправен бе и призив към българското правителство да отвори отново процеса по ратификация на Истанбулската конвенция.  Това стана вчера по време на дебатите за конвенцията в Европейския парламент. 

По този начин ЕНП изрази сериозно несъгласие с решението на българските управляващи от ГЕРБ да изтеглят за разглеждане Истанбулската конвенция. Не се намери и български евродепутат, който да обясни защо конвенцията е изтеглена от дебат в България.

Всички парламентарни групи в Европейския парламент, с изключение само на Европейските консерватори и реформисти призоваха 11-те държави членки на ЕС, които не са ратифицирали Истанбулската конвенция, да го направят.

При откриването на вчерашната сесия председателят на ЕП Таяни за пореден път подчерта колко е важно да се дебатира за защита на жените от насилие именно в този контекст бе и дебатът в ЕП.

Истанбулската конвенция е приета от Съвета на Европа през 2011 г. и влиза в сила през август 2014 г. ЕС подписа Истанбулската конвенция през юни 2017 г. Всички държави-членки са подписали документа, въпреки това само 17 от тях са горатифицирали към този момент: Австрия, Белгия, Дания, Естония, Испания, Германия, Италия, Кипър, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Финландия, Франция, Холандия и Швеция.

Ето и дебатът в Европейския парламент: 

Анна Мария Кораца Билд
, съдокладчик на ЕП по Истанбулската конвенция, от името на групата на ЕНП: 

„Днес призоваваме останалите 11 държави-членки да ратифицират конвенцията. Чухме много подвеждащи аргументи против конвенцията. Например в България, Хърватия, Полша, Словакия и дори Украйна.

Комисарят по човешки права от Съвета на Европа смята аргументите, че думата „пол“ има скрит замисъл за неотговарящи на реалността.“

„Предназначението на думата „пол“ е за борба със стереотипите и тя не е насочена срещу традиционните семейства. Насилието застрашава семействата, а не конвенцията.“

„Призоваваме българското председателство да постави въпроса на дневен ред в Съвета и българското правителство да отвори отново процеса по ратификация.“

Кристин Рево д'Алон Бонфоа, съдокладчик на ЕП по Истанбулската конвенция, от името на групата на социалистите заяви:

„Въпреки че България е председател на Съвета, българското правителство се отказа от ратификация на конвенцията. Това е съкрушително. Чуха се много фалшиви аргументи. Терминът „пол“ не е скрита идеология, а вместо това ще ни позволи да признаем съществуването на реалния проблем с насилието, основано на пола. Отказът да се приеме законодателство срещу насилието срещу жени е симптом на агресия срещу правата на човека в Европа.“

„Ратификация на Европейско ниво също е в застой, защото Съветът продължава да се крие зад фалшиви аргументи.“

Ядвига Висниевска, от името на групата на европейските консерватори (ЕКР) „Истанбулската конвенция има цел да защити жените, но преди всичко става дума за следване на лява идеология.“

„Закрилата на жените от насилие не се поставя под въпрос, но всичко това бива поставено в една идеологическа рамка - визия за обществото, в която полът придобива социална функция и бива неглижиран биологическият му характер.“

„Тук става въпрос и за принципа за субсидиарност, защото ЕС няма компетенции по тези теми.“

Беатрис Бесера Бастерекиа, от името на групата либералите и демократите (АЛДЕ)

„Истанбулската конвенция е насочена срещу насилието над жените, искаме те да бъдат защитени, а техните насилници да бъдат наказвани. За каква идеология говорите, като казвате, че тази конвенция налага някаква идеология на пола?“

„Европейският съюз и Европейският парламент трябва да покажат, подкрепят ли тази конвенция, която защитава жените от насилници, или не. Имаме страна, България, която сега председателства Съвета и се оттегля от конвенцията. Погледнете Полша и Унгария и какво се случва в Гърция.“

Тери Рейнтке, от името на групата на зелените

„Преживяваме изключително голямо накърняване на правата на жените.“

„Тази конвенция трябва да се ратифицира, трябва да има равнопоставеност и защита на жените“.

Костадинка Кунева, от името на групата на европейската обединена левица

„Няколко дни след Международния ден на жената ние говорим по темата Истанбулска конвенция, самият този факт е тъжен. След този толкова важен ден да говорим за това е просто скандално. “

„Комисията трябва да излезе със стратегия за прилагане на конвенцията. Трябва да се назначи орган, който да отговаря за борбата за права на жените.

Лаура Ферара, от името на групата на Европа на свободата и пряката демокрация

„Хубаво е от време на време да се връщаме на темата насилие върху жените, но когато говорим за права на жените, за жалост виждаме, че обикновено ставаме свидетели на трагедии, а когато се намесим, е вече твърде късно“.

„Конвенцията е от 2013 г., междувременно има много жертви, които можеше да бъдат спасени“.

„Системата не успява да премахне неприемливите форми на насилие от ежедневието“.