Предстои сливането на две болници в Национален комплексен център по онкология. Това обяви пред журналисти министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков след като участва в обществен форум, на който се обсъжда Националният план за борба с рака.

Административно ще бъде сливането на Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология и Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, но това се оказа доста труден процес, каза министърът. 

Хинков припомни, че е заварил доста фрагментирана здравна система. "Сега усилията ни са насочени да обединим различни структури и лечебни заведения в по-големи, за да имаме по-голяма ефективност", допълни той. В бъдещия Национален комплексен център по онкология ще бъде и Националният раков регистър, който ще бъде осъвременен.

Основната ни задача е де преодолеем фрагментацията на медицинските услуги и да обвържем ранното откриване с лечението и проследяването на ефекта от лечението, посочи още той. Влагаме много средства за най-съвременните медикаменти, предназначени за лечение на онкологични заболявания, но проблемът е, че ранното откриване все още не е на достатъчно ниво, тъй като това касае и мрежата на общопрактикуващите лекари, и мрежата на комплексните онкологични центрове, касае нагласата на гражданите да ходят на профилактични прегледи, добави министър Хинков.

Министър Христо Хинков и д-р Петър Грибнев

Снимка: БТА

Имаме задача да увеличим броя на биомаркерите, така че да има различни вариации и откриване на най-добрите възможности за лечение, каза още министър Хинков в отговор на въпрос колко туморни маркери се предвиждат с цел профилактика и ранно откриване на онкологично заболяване.

Лечението на онкологичните заболявания в страната ще продължава да се извършва от комплексните онкологични центрове, разкриват се нови структури към болници, основно насочени към лечение на онкологични заболявания, каза още той. По думите му, когато има достатъчно добро финансиране и достатъчно добри условия за кариерно развитие, ще има и специалисти.

В отговор на въпрос за палиативните грижи за пациентите, страдащи от онкологични заболявания, министър Хинков каза, че палиативни грижи в България почти няма разкрити. Моята идея, ако имам сили и възможности, е да започна постепенно преструктуриране на някои общински болници, които да бъдат специализирани в оказване на палиативни грижи, за борба с болката, за рехабилитация след тежко оперативно лечение, добави той.

По думите му това зависи от конкретните условия по места, защото медицинските услуги в страната не са разпределени равномерно и до голяма степен следват демографските процеси и икономическото развитие.

В Стара Загора тече процес на сливане, като държавната университетска болница и общинските власти са се разбрали към държавната болница да се присъединят няколко общински болници и центрове за извънболнична специализирана помощ. По думите му това показва, че тези процеси ще се случат и на други места, а преструктурирането ще доведе и до промяна на функциите им, тъй като не може една общинска болница от по-ниско ниво да предлага комплексни услуги каквито може да предложи многопрофилна болница.