Такса за поддръжка както на гроба, така и на цялото гробище, ще трябва да плащат хората, откупили правото да ползват място за вечен покой, съобщава в. "Монитор".

Тези, които поемат ангажимент сами да се грижат за своите гробове, ще отчисляват малка сума месечно или годишно за облагородяване на алеите, за охрана и за всички други дейности, съпътстващи създаването на добра среда в парка.

Ако роднините на покойника решат сами да поддържат своя гроб, пък ще декларират това пред управлението на гробищния парк. Те обаче също ще плащат за облагородяването на парка.

Размерът на таксата ще се определя от общинския съвет на съответното кметство, съгласно Закона за местните данъци и такси. Това предвижда проектът за Закон за гробищните паркове, гробищата, погребенията и погребалната дейност.

Опити да се изготви и приеме подобен закон има в последните десет години. Тъй като материята е деликатна, приемането на нормативната уредба все се е спъвало в различни детайли.

Миналата година депутатите също обсъждаха проект на подобен акт, но идеята покойниците да се погребват според постоянния си адрес срещна съпротива. Проблемът се отнасяше основно за столицата, тъй като там недостигът на гробни места е огромен, а възможностите за разширяване на гробищните паркове минимални. Предложението местата за вечен покой също не сработи, тъй като се появиха десетки пречки от всякакъв характер, а и голяма част от хората не приеха идеята, тъй като тя налага значителни ограничения.

"Връщахме няколко пъти закона за доработване, защото той трябва да е така направен, че да обхваща всички подробности и да не е проформа", коментира председателят на парламентарната комисия за вероизповеданията и правата но човека Красимир Велчев.