Националният консултант по детска хирургия проф. д-р Христо Шивачев, който от 6 години е началник на Клиниката по детска хирургия в "Пирогов", е скъсан на втория етап от конкурс за същия пост. Решението на комисията, оценяваща писмената програма за развитието на клиниката от проф. Шивачев, е с дата 14 ноември и бе публикувано във Фейсбук от колегите на хирурга.

"Уведомявам Ви, че не сте класиран, поради следните причини: Получената оценка от втори етап на конкурса - оценка на писмената програма е 4,14, която е по-ниска от необходимата от 4,50 за участие в трети етап от конкурса - събеседване. В класирането могат да участват кандидатите, получили оценка не по-малко от 4,50 в трети етап от конкурса - събеседване", пише в документа от името на председателя на комисията, изпратен до настоящия началник на Клиниката по детска хирургия.

Конкурсите за началници на клиники и отделения в най-голямата спешна болница у нас са обявени със заповед на изпълнителния директор на "Пирогов" д-р Валентин Димитров от 27 септември т.г. Те преминават в три етапа - класиране по документи, писмено представяне на тригодишна програма за развитие на съответната структура и събеседване с кандидата.

Решението предизвика негодувание сред служителите в Клиниката по детска хирургия, които не желаят "Пирогов" да загуби специалист от подобенг ранг - национален консултант по детска хирургия. Поради закона за защита на личните данни в публикувания документ от екипа на клиниката е заличено името на председателя на комисията, оценявала проф. Шивачев.

Родители на негови малки пациенти обаче призовават за протест, а в защита на колегата си се обявиха и лекарите от Клиниката по детска пневмология и фтизиатрия в УМБАЛ "Св. Иван Рилски". 

"Клиниката по детска хирургия към УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" е Институция - структура от детското здравеопазване в България, която като кадрови състав, технологично оборудване и организация на работата отразява най-съвременните тенденции в световната практика. Подчертавайки нейната значимост и постигнатото към този момент от настоящото ръководство в лицето на проф. Шивачев, се надяваме и в бъдеще да разчитаме на ползотворното ни сътрудничество, изградено към момента, в интерес на нашите пациенти!", пишат медиците от "Св. Иван Рилски".

Комисията: Позицията "началник клиника" е административна

"Длъжността "началник клиника" е административна. Резултатите от проведения конкурс не влияят на статута на кандидатите, в качеството им на медицински специалисти и национални консултанти по съответните специалности. Комисията цени високо научния им принос в медицината". Това се казва в становище на комисията по оценяване и класиране на кандидатите за началници на клиника/отделение/лаборатория в "Пирогов". 

 

Оценителите обясняват, че за позициите, за които не са се явили кандидати или няма избрани такива за заемане на длъжността "началник на клиника", УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ще обяви повторно конкурс, спазвайки изискванията на Кодекса на труда.

До провеждане на следващия конкурс, настоящите временно изпълняващи длъжността началници, ще продължат да ръководят и администрират поверените им структури, уточняват още от комисията.

Кой е проф. Христо Шивачев?

Проф. д-р Христо Шивачев завършва медицина към Медицински университет, гр. София през 1995 г. През 2004 г. придобива специалност "Хирургия", а през 2011 г. има придобита научна степен "Доктор" по детска хирургия. Година по-късно, през 2012 г. придобива и специалност "Детска хирургия", а през 2021 г. и специалност "Гръдна хирургия".

През 2012 г. д-р Шивачев има присъдена академична длъжност "Доцент", а през следващата година защитава и магистърска степен по "Обществено здраве и здравен мениджмънт". През 2021 г. има присъдена академична длъжност "Професор". Професионалният му път води началото си от Звеното за неотложна медицинска помощ към 26-та поликлиника в столицата, където работи като дежурен терапевт в периода 1996 г. - 1997 г. През пролетта на 1997 г. проф. Шивачев става част от екипа на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" като последователно е детски хирург към Клиника по детска хирургия - до 2012 г., а в периода 2012 г. - 2014 г. като доцент към Отделение по детска гръдна хирургия на Първа детска хирургична клиника в болницата. От 2014 г. до 2017 г. е началник на Отделение по детска гръдна хирургия, а от 2017 г. е началник на Клиника по детска хирургия към лечебното заведение.

В периода 2017 г. - 2020 г. проф. Христо Шивачев е Председател на Борда на директорите на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", а от есента на 2021 г. изпълнява длъжността заместник директор по медицинската дейност на болницата.

Неколкократно е специализирал видео-асистирана торакоскопска хирургия, лапароскопска хирургия, бронхология I-во и II-ро ниво и конвенционална гастроинтестинална ендоскопия - I-во ниво. Научните му интереси са насочени главно към мини-инвазивната хирургия и гръдната хирургия.

През 2021 г. е избран за заместник-председател на Управителния съвет на Български лекарски съюз. Член е Българско хирургическо дружество (БХД), Българско дружество по дерматологична хирургия (БДДХ), Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия (БАГССХ), International Society of Pediatric Oncology (SIOP), European Society of Thoracic Surgeons (ESTS).

Проф. д-р Христо Шивачев е национален консултант по детска хирургия.