Достъпът до седем от езерата в Национален парк " Пирин" ще бъде ограничен, защото те са са силно замърсени от пашуването на животни във високите части на планината, предаде БНР.

Предвижда се ограничаването на достъпа до тях с електропастири и последващо възстановяване на естествената им структура. Замърсените от пашуващи животни езера са в района на Сандански, Кресна и Дамянишкия дял над Банско, каза директорът на парка Росен Баненски.

Другият проблем, който вече е забелязан в неголеми територии на надморска височина около 2000 метра, е короядът по дърветата. Всички дейности за подобряване на природозащитното състояние на НП "Пирин" са разписани в проект, финансиран по ОП " Околна среда" с близо 6.3 млн. лева , който ще се изпълнява в следващите 43 месеца.