Това реши днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 11 гласа "за" и 1 "против", с мотива, че това е довело до забавянето на дела, съобщи "Правен свят".

Предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу Ваклева е на Инспектората на ВСС и е още от преди 2 години. Освен че не е изписвала някои дела в срок, съдийката забавяла и насрочването на други.

През март Съдийската колегия уволни дисциплинарно съдията от Софийския градски съд Елка Пенчева заради стотици забавени и неизписани дела.

Още едно дисциплинарно дело срещу съдия от СРС разгледа днес Съдийската колегия - Николай Василев, предложен за наказание заради същите нарушения.
Дисциплинарният състав е предложил да не бъде наказван, но за това са гласували 7 от колегията, други 5 са били "против". Стана ясно още, че някои от кадровиците са поискали да му бъде наложено наказание.

Затова председателят на ВКС Лозан Панов заяви, че на основание Закона за съдебната власт ще се уведоми повереникът на съдията, на когото пък ще бъде дадена възможност да даде писмени обяснения или да бъде изслушан на заседанието на 2 май.

Според въпросната разпоредба, ако по време на заседанието на колегията има предложение за налагане на по-тежко наказание, се дава възможност на дисциплинарно отговорното лице да даде писмени или устни обяснения.