Това съобщават от Софийска градска прокуратура, която през 2016 г. атакува пред съда заповед на главния архитект на район "Лозенец", разрешаваща строежа.

От решението на съда става ясно че архитектът на район "Лозенец" не е имал правомощията да издаде атакуваното разрешение и да одобри строителните книжа на строеж от втора категория, какъвто обект се явява хотел "Маринела".

Решението за строеж е дадено на база на документи, предоставени пред местната администрация от директора на "ВГ" АД Маринела Арабаджиева, които "не отговарят на истината", се казва още в съобщението.

"Маринела" е представена като сграда от четвърта категория.
Факт, който не отговаря на истината, тъй като на базата на тези документи част от сградата бива отделена и е представена не като цял хотелски комплекс, а като надстрояване на едноетажна нежилищна сграда - казино.

По този начин се разглежда само част от "Маринела", така че да отговаря на изискванията, които са компетентност на един районен архитект.

В действителност според съда става въпрос за една сграда и по този начин хотелският комплекс попада под втора категория и не е от правомощията на архитекта на район "Лозенец" да издаде разрешително за строеж.

Упражнявайки своите правомощия по реда на надзора за законност върху издаваните от общинската администрация индивидуални административни актове прокуратурата незабавно е реагирала, след като е била сезирана и е действала в защита на обществения интерес, правата на гражданите и еднаквото прилагане на закона спрямо всички.

По този начин се достига и до решението на АССГ, посочват от прокуратурата.

Разрешението за вдигане на втори етаж върху едноетажното тяло до бившия Японски хотел бе дадено от главния архитект на "Лозенец" Тодор Господинов.

Казусът с надстрояването на хотел "Маринела" започна още през лятото на 2016 г. Дирекцията за национален и строителен надзор, Главна инспекция по труда и прокуратурата извършиха серия от проверки, но въпреки изричните забрани за строителство на обекта, настройката продължаваше.