Водата в Добрич отново е годна за пиене, съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Светла Ангелова. 

По думите ѝ последните резултати от изследваните общо пет проби вода, взети на 2 юни от експерти на РЗИ - Добрич от пунктове при крана на потребителя от зона Добрич в града показват, че водата отговаря на здравните изисквания по микробиологични и физико-химични показатели и може да се ползва от населението за питейно-битови цели. 

Водата в Добрич беше с влошено качество след падналите обилни валежи на 30 май. По сигнали на граждани за течаща кална вода от чешмите, РЗИ взе седем проби от пунктове при крана на клиента в различни зони на града, припомня БТА.

След направени изследвания от инспекцията препоръчаха на жителите да не използват водата за питейно-битови нужди, тъй като не отговаряше на изискванията по микробиологични и физико-химични показатели.