Тринадесет младежи от ромски произход, които се обучават в Медицинския университет във Варна и филиала му в Сливен през настоящата учебна година, са одобрени за стипендианти по програмата "Подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности", съобщиха днес от Областния информационен център /ОИЦ/ в крайморския град. Програмата се реализира от фондация "Тръст за социална алтернатива" в рамките на фонд "Активни граждани България" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

От ОИЦ уточняват, че за подкрепа пред фонда през настоящата учебна година са кандидатствали 74 души от цялата страна, като 22-ма са одобрени. Най-голям брой младежи, получили помощ - 13, учат във варненския университет. Право на стипендии от програмата имат младежи, които са български граждани и открито заявяват своя ромски произход. През настоящата академична година те трябва да са студенти в акредитирано висше училище у нас за получаване на магистърска или бакалавърска степен в някоя от медицинските специалности. Стипендиите са в размер около 2500 евро годишно, в зависимост от областта на обучение.

Фонд "Активни граждани България" е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Бюджетът на програмата за стипендии на студенти от ромски произход е 600 000 евро, като специално за сферата на здравеопазването средствата са 47 000 евро. Очаква се до 2024 г. да бъдат отпуснати около 240 стипендии за медици. Следващата покана за набиране на кандидатури ще бъде през месец май, уточняват от ОИЦ - Варна.