Родители влизат в ролята на ученици, а децата - на учители. Търсачи на съкровища разгадават тайнствени шифри и изпълняват приключенски мисии в училището. Това са част от дейностите, които Средно училище "Христо Ботев" в Горна Малина осъществява благодарение на участието си в проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", финансиран по ОП " Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

По него училището е получило 39 лаптопа за ученици и 15 за учители. Устройствата се използват в часовете по компютърно моделиране, за иновативните часове по дигитална математика, заниманията по интереси в клуб "Компютърни хрумки". В училищния живот се включват и родители в инициативата "И родителите са били деца". Тази година по повод 150 годишнината от гибелта на Апостола, съвместно с Народно читалище "Васил Левски - 1949" - Горна Малина, се провежда обърнат урок "Ти ни трябваш и днес, Апостоле!".

За реализирането му в местното читалище използват предоставената от проекта техника. 30 родители се поставят в ролята на ученици, а учителските места са заети от ученици. Задачите към родителите са дигитални, подготвени с активното участие на ученици от проекта и изискват активна употреба на техническите устройства по него. Родителите са извадени от зоната им на комфорт и по забавен начин се докосват до дигиталното обучение.

Събитието има състезателен характер и най-добрите са отличени с награди, осигурени от Община Горна Малина. В последния учебен ден най-малките ученици стават част от приключенското предизвикателство "Забавни задачи за Нещотърсачи".

Снимка: МОН

Децата издирват скрити в училището съкровища, изпълняват различни приключенски мисии, ориентират се по карта и разгадават тайнствени шифри. Всички материали за предварителната подготовка и обезпечаване на събитието (пъзели, кръстословици, картинни ребуси, карта на съкровището, ваучер за награда, стикери за успешно изпълнени мисии и др.) са изработени в клуб "Компютърни хрумки", който работи с лаптопите от проекта. Четвъртокласниците ги използват и да пишат в споделен документ обща книжка, наречена "Случки с четири думи", като самостоятелно илюстрират своите разказчета.

Училището е активно и в останалите дейности по него. 60 първокласници са получили сертификати за преминати обучения за работа с електронни образователни платформи. 21 са издадените сертификати на образователни медиатори и родители.

В рамките на проекта те придобиват или надграждат уменията си за работа с образователни платформи, търсене на електронно съдържание, работа с платформи, съдържащи специфично електронно образователно съдържание, и със специфични софтуери за деца и ученици със специални образователни потребности и др. 80 ученици, които имат пропуски в обучението, са включени в допълнителни уроци, които вече могат да се провеждат и присъствено.