Протестът е срещу бездействието и даже активното съдействие на компетентните органи по опазване на околната среда и водите начело със самото МОСВ, пише в съобщението.

Това ще е поредният протест на сдружението.

Всяка година намаляват рибни популации, съсипват се прекрасни реки и се замърсява питейната вода, посочват от сдружението.

"Нови ВЕЦ-ове никнат като гъби, замърсяванията са ежедневие, а под благовидното "почистване " на речните корита, продължава безмилостно да се изсича крайбрежната растителност. Вместо тези дървета да се пазят, защото укрепват бреговете, се извършва промишлен дърводобив, а вършините от тях се трупат в реките, само за да ги задръстят по-качествено", пише в съобщението.

От сдружението пишат, че под комплекса "Цанков камък" река Въча е пресушена, а с разрешение на МОСВ, се допусна изграждането на пети пореден ВЕЦ на Градевската река, която вече ще тече само в тръби.

Целта на събитието е да бъде информирано обществото, че у нас, по вина на МОСВ, няма да бъдат постигнати целите на Рамковата Директива за водите на ЕС, заявяват още от сдружението.