Изследването е възложено от Центъра за дясна политика и е направено между 3 и 10 октомври сред 1004 пълнолетни български граждани. 

Анализаторите констатират, че жените са по-религиозни от мъжете. Три четвърти от анкетираните жени и половината от мъжете заявяват, че вярват в Бог, предаде БТА.

При най-младите (18-29 г.) стойностите са по-ниски.

Най-религиозни се оказват живеещите в селата - близо три четвърти от тях вярват в Бог. В столицата дяловете на вярващите и невярващите са относително равни.

Въпреки високите стойности на вяра в Бога, повече от половината от всички анкетирани посещават религиозни храмове само по празници.

Светският характер на държавата не се подлага на съмнение - 60 на сто от всички запитани не са съгласни религиозните институции да играят роля в управлението на държавата. Една четвърт са на обратното мнение.

Близо една трета споделят мнението, че религията е много важна част от живота им, а 58 на сто не мислят така.

Малко повече от половината - 51 процента, смятат, че България е демократична страна, докато 41 процента са на обратното мнение. Най-младите и живеещите в столицата са по-убедени, че България е демократична страна спрямо общата картина, докато в селата например преобладава мнението, че България не е демократична страна.

Според 55 процента демокрацията е добра форма на управление за България, докато 29 на сто са на обратното мнение.

Една трета от всички анкетирани споделят, че е най-добре начело на страната да има един човек, който да решава всичко, докато 54 на сто смятат, че е по-добре властта да бъде разпределена между множество хора.

Данните от предишните въпроси намират и още едно потвърждение в резултатите от въпроса "Вие лично смятате или не смятате, че изборите са най-добрият механизъм за определяне на властта?", като 67 на сто отговарят утвърдително, докато 19 процента са на обратното мнение.

Бракът все още е ценност в живота на българите, въпреки ерозията му сред по-младите поколения, коментират от "Тренд". 53 на сто от всички анкетирани смятат, че хората в България трябва да сключват брак, а не да живеят на семейни начала, докато 37 на сто са на обратното мнение. Сред младите възрастови групи (18-29 г. и 30-39 г.) обаче мнението е противоположно.
70 процента са на мнение, че гражданският брак е по-важният, докато 14 на сто определят църковния.

Според 39 процента е нормално да станеш родител за първи път на възраст между 24 и 27 години, а според 30 процента - на възраст между 28 и 30 години. В столицата възрастта е изместена в по-високи категории, като една трета от столичани са на мнение, че е нормално да имаш първо дете, когато си между 28 и 30 години.

44 на сто от българите са правили дарение през последната една година, а над една трета от всички дарения се правят през есемеси. 36 процента са дарявали кръв.

Близо две трети от всички запитани са на мнение, че технологиите водят света към по-добро. Тук се открива много силна зависимост в различните възрастови групи.
Сред най-младите само една десета смятат, че технологиите водят света към по-лошо, докато при хората над 60 години процентът нараства до над една трета.

Според 40 процента държавата не трябва да наблюдава потребителите в интернет, докато 37 на сто смятат, че това трябва. Сред най-младите, тези, които смятат, че не трябва държавата да следи потребителите в интернет е два пъти по-висок от тези, които смятат, че трябва. При най-възрастните преобладава мнение, че потребителите в интернет трябва да бъдат следени от държавата.

Семейството, мирът и сигурността са най-важните ценности за българите, показва още проучване на изследователски център "Тренд".