Облекчават се изискванията за провеждане на присъствен учебен процес във висшите училища. От понеделник, 21 февруари, присъственият учебен процес във висшите училища, освен при прилагане на подхода "зелен сертификат", се допуска и при изпълнение на следните условия:

· въведено е обучение по график, при което не се допуска едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите, както и смесване на групи;

· създадена е организация за провеждане на лекции при 50% заетост на помещенията;

- извършва се редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на помещенията, хигиена на ръцете и носене на защитни маски за лице от студентите и преподавателите.

Облекчаването на мерките за провеждане на присъствения учебен процес във висшите училища е предвидено в заповед на министър Сербезова, издадена днес.

Задължително остава изискването за носене на защитна маска от студентите и преподавателите, както и редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на помещенията.

Пълният текст на заповедта на здравния министър вижте ТУК >>

По-рано Националното представителство на студентските съвети в България поиска в позиция до министрите на здравеопазването и на образованието от 1 март да отпадне изискването на зелен сертификат за присъствено обучение във висшите училища, ако пандемичната ситуация го позволява А ако това е невъзможно, да се потърсят начини за по-гъвкави мерки, чрез които студентите да се върнат в аудиториите и лабораториите.

Студенти от Пловдивския университет даже обявиха, че излизат на протест, ако не падне "зеления сертификат".