Изпълнителната агенция "Медицински надзор" ще провери тъканните банки, които вземат и съхраняват проби от пъпна връв, съобщиха от агенцията.

Целта на инспекциите е да бъде проверено дали се спазват изискванията на Закона за трансплантации на органи, тъкани и клетки и Наредба 6 за утвърждаване на Медицинския стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки - оборудване, квалификация на персонала, донорски досиета, редовно поддържане на изискуемите регистри, отчетност.

В страната ни 11 тъканни банки извършват дейност по вземане, експертиза и съхранение на стволови клетки от пъпна връв, като шест от тях съхраняват биологичен материал в България, а пет - в страни от Европейския съюз.

Крайният срок за извършване на проверките е 8 ноември, като обобщени резултати могат да се очакват в десетдневен срок след тяхното приключване.