Извънредна проверка на язовир "Студена" откри нарушения, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Проверката е направена от представители на МОСВ и община Перник и е по сигнал от областния управител на област Перник за отклоняване на води за язовира.

При оглед на водоизточник "Врелото" - един от водоизточниците, захранващи язовир "Студена", е установено, че водата постъпва във водовземна шахта, като малка част от нея се отвежда към язовир "Студена". От шахтата, посредством тръба водата отива в помпена станция "Крапец" и към Радомир. Тази схема на подаване на вода към Радомир е позволена единствено в условията на аварийна ситуация, пише в съобщението.

Контролиращите са получили информация на място от дежурния на помпената станция, че работата й е била преустановена едва на 28 ноември. Това съвпада и с изпратената от ВиК-Перник справка за по-голям приток на 28 ноември от посочвания до този момент към язовир "Студена".

При проверка на място на ВЕЦ "Студена", стопанисван от ВиК, е установено, че ВЕЦ-ът не работи. За отчитане на водните количества, които се черпят от язовира, е установено, че отчитането на водно количество до 24 ноември се е извършвало по разходомерно устройство, което към момента на проверката липсва. МОСВ не е уведомено за демонтирането на разходомерното устройство, което отчита ползваните от язовира води. Установено е, че савакът през който се подават води за двете промишлени предприятия в Перник - "Стомана индъстри" и "Топлофикация-Перник", е затворен и запечатан с хартиена лепенка на ВиК и в момента на проверката не се подава вода за промишлени нужди.

Проверките за ползването на вода от язовир "Студена" продължават.