Софийският градски съд е допуснал искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за обезпечение на бъдещ иск за отнемане на имущество на бизнесмена Иво Прокопиев и съпругата му Галя Прокопиева.

Това стана ясно от официално съобщение на Антикорупционната комисия, в което се уточнява, че тя е предявила иска още на 14 февруари. Повод за него е проверка, започнала на 15.08.2018 г. по отношение на издателя, която установила значително несъответствие между имущество и доходи за 10 години назад. Съгласно закона, така са налице предпоставките за предявяване на иск за отнемане с цена 451 476,59 лв., разпределена между бъдещите ответници, както следва: 368 895,85 лв. спрямо Иво Прокопиев и 82 580,74 лв. спрямо Галя Прокопиева, уточняват от КПКОНПИ.

С определение от 17.02.2020 г. съдът е допуснал обезпечение на иска, с налагане на претендираните обезпечителни мерки - запор на акции, запор на сметки на двете лица и запор на моторна лодка "Merry Fisher 795 Marlin". Затова е издадена обезпечителна заповед.

По отношение на Прокопиев е образувана и предходна проверка, с проверяван период 16.01.2007 г. - 16.01.2017 г., припомниха от комисията. В резултат и установеното значително несъотвествие между имущество и доходи, на 06.03.2018 г. в Окръжен съд Бургас е предявен иск за отнемане на имущество в полза на държавата с цена от 198 927 389,22 лв. Ответници по този иск са Иво Прокопиев, Галя Прокопиева и три търговски дружества: "Алфа Финанс холдинг" АД, "Соларпро Холдинг" АД и "Алфа Енерджи Холдинг" АД. По искане на КПКОНПИ и този иск е обезпечен с допуснати от съда запори на акции и дружествени дялове, както и на идеални части от жилищна сграда с открит басейн в Созопол.

С определение от 21.02.2020 г., съдът е спрял производството по това дело до произнасянето от Съда на Европейския съюз по две запитвания, отправени от СГС с определения от 23.03.2018 г. и от 02.04.2019 г.

По искане на КПКОНПИ, с определение от 17.03.2020 г. Окръжен съд Бургас е допуснал допълнителни обезпечителни мерки на предявения иск, поради непосредствена възможност за разпореждане с имоти от страна на ответниците. Обезпечителните мерки касаят "Алфа Финанс Холдинг" АД - възбрани върху недвижими имоти на дружества /"Лендмарк Холдинг" АД, "Лендмарк България цар" ЕООД, "Лендмарк България еърпорт" ЕООД, "Лендмарк България офис" ЕООД, "Лендмарк България тауър" ЕООД и "Сплендид вю" ЕООД/, които това търговско дружество контролира или има участие в управлението и собствеността. Съдът е наложил възбрани върху следните недвижими имоти:

- поземлен имот от 43 504 кв. м., предназначен за комплексно застрояване, в землището на гр. Балчик;

- поземлен имот от 8185 кв. м. в землището на с. Бусманци, ведно с построената в него административна сграда на 4 етажа - логистичен комплекс;

- административна сграда на 8 етажа, със застроена площ от 1403 кв.м., в гр. София;

- търговска сграда на 2 етажа, със застроена площ от 756 кв. м., в гр. София;

- урегулиран поземлен имот от 1850 кв. м., ведно с построената в него офисна сграда с бизнес-административни и търговски функции с РЗП от 9957,5 кв. м., състояща се от два подземни етажа и две надземни тела /едното на 6/8 етажа, другото на 3 етажа/.

Издадени са обезпечителни заповеди, уточняват още от КПКОНПИ.

Иво Прокопиев е подсъдим по делото за продажбата на държавния дял от електроразпределителното дружество ЕВН през 2011 г., заедно с бившите министри на финансите и икономиката Симеон Дянков и Трайчо Трайков. Според прокуратурата от въпросната сделка е настъпила щета за държавата в размер на 20 милиона лева. Именно това дело доведе до намесата на Антикорупционната комисия. Тя вече успя да запорира имущество за над 150 милиона лева на Прокопиев, генерирано от продажбата на "Каолин" от края на 2012 г. на германското дружество "Кварцверке". КПКОНПИ твърди, че парите от продажбата са с незаконен произход.