Резултатите от първоначалните лабораторни изпитвания, извършени на проби от умрели след водопой крави край Димитровград, потвърждават наличието на откритите и във водата нитратни, нитритни и амониеви йони, съобщава Българската агенция за безопасност на храните.

В Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт - София, в лаборатория "Токсикология", се извършват изпитвания на тъканни проби от всички 28 животни.

Установено е, че концентрацията на нитратни, нитритни и амониеви йони превишава около 50 пъти физиологичните норми.

След приключване на всички изпитвания, резултатите ще бъдат предоставени на разследващите органи, пише в съобщението.

И във взетите проби в точката на заустване на Северния колектор на "Неохим" АД в река Марица бяха установени значителни превишения на нормите за състоянието на водите.

Именно там 28 крави пиха вода, а минути след това умряха. Без вода останаха 50 селища.