Нов затвор, отговарящ на европейските стандарти, включително по отношение на системите за сигурност и охрана, се предвижда да бъде изграден до март 2024 година в с. Самораново, община Дупница, съобщиха от Министерството на правосъдието.

В проекта е заложено изграждането на нов учебен център за персонала, където кандидатите за служители на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) ще бъдат подготвяни по специално разработени програми и методики. В рамките на учебния център е интегрирана модерна конферентна част, с капацитет и условия, предоставящи възможност за провеждане на национални и международни събития.

Ще бъде изградено и "преходно отделение", което е съвременна концепция за подготовка за завръщане в обществото на хора, които предстои да бъдат освободени.

Предвиденият социален център ще предостави възможност публични институции, неправителствени организации и гражданското общество да участват в инициативи, насочени към по-успешната интеграция и социална включеност на лишените от свобода, посочиха още от Министерството на правосъдието.

В проекта е заложено и изграждането на производствени цехове, в които лишените от свобода да имат възможност да участват в трудова дейност. По този начин ще се създадат и предпоставки за сътрудничество с местни работодатели и други заинтересовани страни по линия на трудова заетост и реализиране на локални проекти в сферата на производството, обясниха от Министерството на правосъдието.

По първоначални разчети, се очаква разкриването на приблизително 90 нови работни места за служители. Тъй като в последните 80 години в България не е строен нов затвор, инвестиционното намерение на ГДИН предвижда изграждането на най-модерно по своя тип съоръжение в региона. Това засилва интереса от страна на европейските институции и други международни партньори, както към реализирането на проекта, така и към района на с. Самораново, заявиха още от правосъдното министерство.

Против проекта наскоро се обявиха жителите на селото на среща с депутата от БСП Бойко Клечков, обявиха преди време от пресцентъра на народния представител.

Според местните, създаването на такъв затвор ще попречи на развитието на селския туризъм в района и да понижи цената на имотите. Местните са изразили несъгласие с това, че вместо дом за възрастни хора, в селото им може да има затвор. Според тях и кмета на населеното място Райко Цветков, изграждането на затвора ще задълбочи и проблема с водоснабдяването на селото, който е целогодишен, заради остарялата и амортизирана водопроводна мрежа.

"Хората са обезпокоени за сигурността и имиджа на селото, защото думата "затвор" звучи плашещо и тревожно", е посочил кметът Райко Цветков, цитиран от пресцентъра на депутата Клечков.

Сега в бившите казарми при Самораново се помещава затворническото общежитие към Бобовдолския затвор, в което изтърпяват присъда лишени от свобода с по-лек режим.