След 9:00 ч. до края на деня са възможни продължителни прекъсвания в работата на интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" и Национална база данни "Население".

Това може да се отрази на извършването на справки.

Затрудненията в достъпа до интернет страниците са поради планирани прекъсвания на електрозахранването в централната част на София, което ще засегне и сградата на Главна дирекция ГРАО, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.