Две министерства - МРРБ и Министерство на туризма се са събирали за разискват Наредба за разполагането на палатки и каравани, която е на път да се появи на бял свят.

Последното заседание на работната група е било на 24 юни и се очаква в най-скоро време да бъде публикувана за обществено обсъждане, информира Ангелкова.

Със заповед на регионалният министър е създадена работна група, която подготвя промени как точно да се спазват правилата по Черноморието от къмпингарите.

Темата от години е спор между властта и природозащитници и най-накрая е на път да бъде решена чрез специална наредба. 

Новината съобщи в парламента министърът на туризма Николина Ангелкова.

Контролът на реда за разполагане на каравани и палатки по морското крайбрежие сега се определя от общинските власти и се контролира от общинската администрация, каза във времето за парламентарен контрол министърът на туризма Николина Ангелкова.

Тя отговори на въпрос на Николай Тишев относно ползването на палатки и каравани извън регулираните места за ползване. Търсим всички начини за налагане на правила за къмпингуване, защото редът е в интерес на общините и на самите туристи, каза Ангелкова.

Преди година с промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие народните представители разрешиха извън охраняемите плажове и обособените къмпинги да може да се поставят палатки, каравани и кемпери. Именно към закона ще е новата наредба. 

На 16 юни тази година обаче Конституционният съд (КС) остави в сила ограниченията за дивото къмпингуване, които бяха въведени преди година с промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). 

Принципно в т. нар зони "А" и "Б" край морето може да се разполагат временно палатки, кемпери или каравани. Освен това могат да се поставят и кътове за отдих, беседки, пейки и тн. Но в закона беше записано и къде не може да се къмпингува - на "територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги в поземлени имоти или части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица, попадащи в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии".

Какви са условията и редът, за да се къмпингува, трябва да бъде определено именно с тази наредба, която отдавна трябваше да са издали четирима министри - на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието, храните и горите, на околната среда и водите и на туризма. По закон тя трябваше да е приета до 16 януари 2020 г., но все още не съществува в правния мир.

Така всъщност още не се знае как може някой див къмпингар да летува на морето без да нарушава правилата. ЗУЧК обаче предвижда сериозни санкции. За поставяне на палатка, шатра, кемпер или каравана в чужд имот в зона "А" или в зона "Б" извън определените места наказанието е глоба от 500 до 1000 лв. А когато нарушението е извършено повторно, санкцията скача на от 1500 до 3000 лв. Глобите са уредени в чл. 24в ЗУЧК, който също беше атакуван пред Конституционния съд.