Готвени промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), предвиждат гражданите да могат да завеждат дела срещу компании, които смятат, че са нарушили правата им, само по постоянен адрес. Така хора, които искат да съдят застраховател или дадено топлофикационно дружество например, трябва да го направят в съдебната институция по постоянния им адрес. Срещу това се обявиха от Българската асоциация на пострадали при катастрофи, Федерация на потребителите в България, Българска асоциация за закрила на пациентите и Асоциация "Активни потребители". Според потребителските организации това ограничава възможността на гражданите да търсят правата си. В момента огромното мнозинство делата от този вид спорове се водят в Софийския градски и Софийския апелативен съд, защото законът позволява дело срещу дадена компания да се води по адреса на седалището й.

Според организациите промените ще доведат до голямо проточване на делата, защото в провинцията няма достатъчно вещи лица. Затрудняват се максимално и гражданите, които трябва да пътуват до родния си град, за да търсят правата си. Възможно е обаче да има и още един ефект, който ще усетим всички.

Промените са инициирани от група депутати от БСП и вече са минали на първо четене. Мотивът за законовите промени - да се облекчи работата на съдиите в столичните съдилища. Предстои потребителските организации да проведат консултации с различните парламентарни групи, като ще бъде сезиран и омбудсмана Мая Манолова.