Българската православна църква отбелязва днес деня на Свети апостол Матей.

Според светото писание Матей бил родом от рибарското селище Капернаум, Галилея. По професия той е бил събирач на данъци, но при срещата със Спасителя последвал Исус и започнал да проповядва Неговото учение. Заради вярата си бил изгорен. Но станали чудеса - пламъкът не го докосвал. Преди да издъхне, мъчителите му повярвали в силата Божия и приели християнството.

Апостол Матей е авторът на първата библейска книга в Новия завет. Негово дело е едно от четирите евангелия.

В началото на Своята дейност, когато избирал учениците Си, Христос минал край масата, където Матей събирал налозите, видял го и веднага му казал: "Върви след Мене!". Матей оставил всичко и начаса тръгнал след Иисус. Дори предложил вечеря на Учителя и на останалите ученици, а там дошли и негови другари от дотогавашната му служба. Затова юдейските първенци обвинили Христос, че "яде и пие с грешници". Иисус чул това и им казал: "Здравите нямат нужда от лекар, а болните; Аз не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние". Наистина евреите гледали на митарите като на големи грешници, понеже събирали налози за римското правителство. А и митарите често били нечестни хора и взимали повече от определеното, за да се обогатяват. Но явно Матей не бил като останалите и Господ прозрял това у него. Намерил го достоен да приеме истинското учение. Оттогава Матей бил винаги с Христос в числото на Неговите дванадесет ученици.

В евангелията е наричан още Левий, но сам той от смирение нарича себе си Матей митар, сякаш, за да напомня за своето предишно звание. Придружавал божествения Учител през цялото време на Неговата дейност, а след Петдесетница тръгнал сам да разпространява учението Му. Написал и евангелие, в което с ясен език описал събитията от земния живот на Господ и предал всичко по-важно от Неговата проповед и от чудесата Му. Смята се, че е писал евангелието за своите сънародници евреи. За живота на евангелист Матей са запазени малко сведения. Проповядвал в далечни страни, като Мидия, Партия, Персия и Индия. Според преданието завършил живота си мъченически.

На днешния ден празнуват работещите в данъчните служби. А имен ден имат хората с имена Матей, Матю, Матея