Председателят на Патентно ведомство на Република България проф. Владя Борисова установи двустранно сътрудничество с председателя на Патентното ведомство на Република Полша Едита Демби-Сивек на официална визита, проведена в полската столица на 26 - 27 септември 2022 г.

По време на двудневната визита на българската делегация се постави началото на съвместно сътрудничество между двете ведомства за популяризиране на ползите от закрилата на индустриалната собственост сред малките и средните предприятия, с цел ускоряване на бизнес растежа, както и обмен на опит в областта на комерсиализацията на иновативните решения.

Председателите на двете ведомства се обединиха около тезата за трансформиране на индустриалната собственост в мощен катализатор за икономически растеж и развитие на двете страни, чрез създаване на единна мрежа за обмен на технологии, предоставяща лесен достъп на бизнеса до тях за внедряването им в индустриална среда.

Първият съвместен проект е планиран за края на месец ноември 2022 г., когато Патентно ведомство на Република България ще бъде домакин на професионалната среща между съдии, разглеждащи спорове по индустриална собственост, експерти в Съвета на Апелативните състави на Службата на ЕС по интелектуална собственост (СЕСИС) и представители на Полското патентно ведомство.