Заповедта на Българската агенция по безопасност на храните е да бъдат унищожени всички засегнати птици във фермата за бройлери.

В три километровата зона, в която влизат селата Миладиновци и Ловчанци, няма промишлени стопанства и няма опасност от бързо разпространение на болестта, съобщават от Агенцията.