Приключи вътрешната проверка за изясняване на действията на служителите "Автомобилна администрация"-Пловдив по време на инспекция на специализиран автомобил за принудително преместване, собственост на ОП "Паркиране и репатриране" към Община Пловдив, обявиха от Министерство на транспорта и съобщенията. Комисията е констатирала, че служителите на областния отдел, участвали на 04.04.2024 г. в проверката са нарушили вътрешните правила за работа в ИА "Автомобилна администрация".

Dir.bg припомня, че преди няколко дни служител на ведомството свали номерата и отне книжката на работник в общинското предприятие "Паркиране и репатриране", защото вдигнал личния му автомобил заради неправилно спиране. Общината обяви, че ще обжалва съставения акт, а в същото време ДАИ започна вътрешна проверка по случая, която да установи има ли злоупотреба със служебно положение.

Според министертвото на транспорта, служителите своеволно са се отклонили от предварително утвърдения график за работа и са предприели действия по проверка на специализирания автомобил на място, различно от определеното в дневния им график. По време на проверката единият от служителите е използвал стоп-палка с надпис "МВР", вместо стоп-палка на Агенцията, а другият е бил без униформено облекло, което също е нарушение на вътрешните правила. Констатирани са и други пропуски в организацията на дейността на отдела и работата на конкретните инспектори.

Предстои дисциплинарен съвет в ИА "Автомобилна администрация" да разгледа предоставените материали от вътрешната проверка и да предложи последващи действия, на основание Закона за държавния служител, допълват от транспортното министерство.

По отношение на констатираните от инспекторите на ОО "Автомобилна администрация"-Пловдив нарушения по време на проверката, комисията е излязла със становище, че неправилно е прието, че водачът извършва превоз на товари без лиценз и съпътстващите го документи, тъй като принудителното преместване на паркирани в нарушение на Закона за движението по пътищата автомобили не е обществен превоз на товари, по смисъла на Закона за автомобилните превози, а се извършва в съответствие с чл. 171, т.5 от Закона за движението по пътищата.