В област Пазарджик от днес е обявена грипна епидемия, съобщи Ирина Атанасова, главен експерт в Регионалната здравна инспекция (РЗИ), цитирана от БТА.

Във връзка с повишаването на заболяемостта от остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип със заповед на директора на РЗИ Пазарджик д-р Димитър Савов до 2 февруари са в сила временни противоепидемични мерки.

Преустановяват се плановите консултации на здрави бременни жени и деца, профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари, посещенията на външни лица/свижданията в лечебните заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Въвежда се стриктен ежедневен филтър в детските заведения и училищата, за недопускане на деца с клинични симптоми на грип и ОРЗ, като откритите болни деца се връщат по домовете им. Не трябва да се допускат до работа заболели лица от персонала на детските и учебни заведения. Трябва да се прави двукратна текуща дезинфекция на повърхности, както и често да се проветряват помещенията.

На този етап не се налага преустановяване на учебните занятия в училищата в област Пазарджик.

От РЗИ Пазарджик препоръчват носенето на маски при посещения в лечебните заведения, аптеките и закрити обществени места със струпване на много хора.

Във връзка с профилактика на грипа, специалистите от РЗИ Пазарджик напомнят, че поддържането на лична хигиена и спазване правилата на респираторния етикет са от изключителна важност, както здравословното хранене и спазването на ежедневен режим.

Припомнаме, че грипна епидемия е обявена още в областите Габрово и Пловдив, Плевен, Варна , Бургас и София- област . Грипната епидемия в област Смолян влезе в сила от 18 януари и продължи до 24 януари.