Заявления за получаване на всички видове семейни помощи за деца ще може да се подават и по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, които бяха одобрени от правителството.


Досега документи се подаваха само лично в дирекция "Социално подпомагане" според настоящия адрес на заявителя. С промяната се цели намаляване на административната тежест и улесняване на гражданите при кандидатстване за помощи.

Промените в правилника са свързани с направените изменения в Закона за семейни помощи за деца, които влизат в сила от 1 август 2019 г. В съответствие със Закона за семейни помощи за деца се урежда редът за предоставяне на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, на два пъти. Урежда се и редът за промяна на предоставянето на тази помощ от пари в натура и обратно в съответствие с възникналите или отпаднали обстоятелства.

Правителството одобри доклада на заместник министър-председателя Томислав Дончев за изпълнение на решението на правителството за трансформация на модела на административното обслужване, съобщи пресслужбата на кабинета.

Това е най-мащабният досега пакет за намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса. В него са включени 1443 мерки, от които над 60 на сто са вече изпълнени. За останалите кабинетът удължава крайния срок за изпълнение до 31 декември 2019 г.

Общо 183 услуги са отпаднали от Административния регистър, а облекчение от намаляването на административната и регулаторната тежест се очаква скоро при промяна в регистрацията на моторни превозни средства, при придобиването на недвижими имоти, както и при режимите, свързани е инвестиционни дейности и удостоверенията за характеристиката на имоти във връзка с данъчната им оценка.

Докладът отчита и позитивния ефект от проведеното проучване по метода "таен клиент" на 15 масови услуги, предоставяни от централните и местните администрации. Поради тази причина се предвижда и втора проверка за проследяване на изпълнението на всички мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, приети от правителството от 2016 г. досега. Вицепремиерът Дончев е отправил покана към членовете на работодателските, бизнес и браншови организации да се включат в новото проучване.