Отнемането на шофьорска книжка за неплатени пътни глоби и временно спиране от движение на автомобила за това провинение ограничава основни права на гражданите, като свободното придвижване в страната, правото на напускане на нейните предели, правото на личен живот, както и принципа на правовата държава. С тези мотиви омбудсманът Диана Ковачева атакува пред Конституционния съд разпоредбите от Закона за движение по пътищата, които регламентират двете принудителни административни мерки.

Проблемът излезе наяве, когато МВР започна да проверява за неплатени глоби на границата.

Според Ковачева двете разпоредби от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) не съответстват на конституцията. "В основата на законовите текстове е икономически интерес за събиране на вземания на държавата (неплатени глоби), който обаче не оправдава засягането на основни конституционни права, каквито са свободното придвижване и напускането на пределите на страната", си казва в сигнала й до КС.

Омбудсманът напомня, че тези права могат да бъдат ограничавани само със закон за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани. Събирането на неплатени глоби на границата и обвързването на тяхното плащане с правото да напуснеш пределите на страната, е неприемливо и неоправдано, обяснява тя. И е категорична, че финансовият интерес на държавата не е сред възможните основания за ограничаване на посочените конституционни права.

Омбудсманът смята, че спирането на колата от движение заради неплатена глоба на собственика й е още по-сериозно нарушение от отнемането на книжката.

"Не оспорвам, че прилагането на принудителни административни мерки е обосновано в случаите на тежки нарушения, при които се застрашават животът и здравето на гражданите, както и за да се осигури безопасността на движението по пътищата. В този смисъл санкционирането на нарушителите има важен превантивен ефект. Налагането на такива санкции на основание на несъбрани глоби, което не е административно нарушение обаче, е неоправдано и води до нарушаване на конституционни права на гражданите", аргументира се Ковачева.

Омбудсманът изброява редица дефицити в практиката на МВР. Според предприетото от МВР шофьорите, на които за първи път се връчват наказателните постановления, ще имат право да продължат пътя си и да обжалват или да платят. Същевременно водачите, които са с влезли в сила глоби, трябва да платят на ПОС терминали на граничните пунктове, в най-близката банка, или да се разделят с книжката и талона на колата. За неплатени глоби се проверяват и останалите пасажери в колата. Така, всички те ще трябва или да платят, или да се откажат от пътуването.

Проблемът възниква и в случаите, когато гражданите не са били уведомени за издадените наказателните постановления, а същите се смятат за връчени. В тази ситуация водачите разбират за издаденото наказателно постановление и наложеното наказание едва на границата или при извършена проверка. По данни на граждани има и случаи, в които системата не отчита, че дадена глоба е вече платена т.е. ако водачът не носи със себе си платежния документ, също може да бъде санкциониран, макар и да е изряден, изтъква Диана Ковачева.