Здравният министър проф. Костадин Ангелов издаде три заповеди във връзка с актуалната епидемиологична обстановка у нас. Удължава се срокът на въведените в страната временни противоепидемични мерки, считано от 1 февруари до 30 април.

Целият текст на заповедта ВИЖТЕ ТУК>>

От 4 февруари по график се допускат присъствените учебни занятия за учениците от 5-и до 12-и клас

От 4 февруари по график се допускат присъствените учебни занятия за учениците от 5-и до 12-и клас при спазването на следния график:

 • от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;
 • от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;
 • от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. - присъствено се обучават учениците в 6, 9 и 12 клас.

От 1 февруари се разрешават посещенията в кината, както и участието в занятия на творческото, танцовото и музикалното изкуство, при използване на 30% от капацитета на помещения и спазване на физическа дистанция.

От началото на следващия месец фитнесите могат да възобновят работата си при използване на до 50% от капацитета на помещенията.

До 28 февруари са преустановени посещенията в заведенията за хранене и развлечение, като се допускат доставки или вземане на храна за дома и офиса. Изключение от забраната се допуска за ресторантите в местата за настаняване при досегашните изисквания.

От 1 март се допускат посещенията в заведения за хранене и развлечения, с изключение на:

 • дискотеки
 • бар-клубове
 • пиано-барове
 • бар-вариете и нощни барове, при използване на до 50% от капацитета им, отстояние от 1,5 м между облегалките на столове на две съседни маси и носене на защитни маски за лице от персонала.

От началото на следващия месец работата си възобновяват и търговските центрове и МОЛ-овете, като малолетните и непълнолетни лица имат право да ги посещават само ако са придружени от родител, настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.

Целият текст на заповедта ВИЖТЕ ТУК>>

От 29 януари пристигащите в страната трябва да предоставят документ за негативен резултат от PCR-тест, проведен до 72 часа преди влизането в страната.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в страната и членовете на техните семейства, които не представят документа, се поставят под 10-дневна карантина.

Изключение от изискването за отрицателен резултат от PCR-тест се допуска за:

 • водачите на автобуси, извършващи международен превоз, водачите на товарни
 • автомобили, извършващи или приключващи международен превоз
 • екипажите на плавателни съдове и въздухоплавателни средства
 • пограничните работници и транзитно преминаващите през страната

Целият текст на заповедта ВИЖТЕ ТУК>>

От 1 февруари в закрити обществени места е задължително носенето на защитни маски за еднократна или многократна употреба.

От 1 февруари до 30 април всички граждани, които се намират в закрити обществени места, в т.ч. и в обществения транспорт, трябва да носят защитна маска за лице. Същото изискване важи и за откритите обществени пространства, когато струпването на хора не може да бъде избегнато. Това означава, че отпада възможността вместо маска да се използват шлемове или други средства, покриващи носа и устата.

Изключение се допуска за:

 • клиентите на местата за хранене и питейните заведения, когатo посещенията в последните са разрешени
 • спортуващите
 • децата до 6-годишна възраст
 • изказващи се по време на семинари, пресконференции и т.н.