"За регистрацията на кладенец не се изисква нотариален акт, скица на имота, лична карта и какъвто и да е друг документ. Единственият необходим документ е попълнено заявление за регистрация на кладенец за собствени потребности". Това каза заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров днес в рамките на онлайн среща с представители на общини и областни администрации, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Целта на регистрацията на кладенците е в Басейновите дирекции на управление да постъпи актуална информация за броя и местата на водовземните съоръжения, за да може да се гарантира справедливото ползване на водните ресурси. Изискването за регистрация на кладенците като водовземни съоръжения е в съответствие със Закона за водите, уточняват от МОСВ.

За регистрация на кладенец е необходимо да се подаде заявление в Басейновата дирекция (БД), на чиято територия се намира имотът с кладенеца. Заявлението може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца. Не се заплаща такса за регистрация на водовземни съоръжения. Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб. м на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци, уточняват от министерството.

Срокът за подаване на заявленията за регистрация на съоръжения и за собствени, и за стопански нужди, е до 28 ноември.

Вчера ресорната парламентарна комисия разгледа два законопроекта за промени в Закона за опазване на околната среда. Този на депутати от ГЕРБ-СДС предвижда да се удължи с една година - до 28 ноември 2023 г., срокът за подаване на заявления за регистрация за водовземни съоръжения за подземни води и за кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите. От парламентарната група на "БСП за България" предлагат срокът да бъде удължен с три години - до 28 ноември 2025 година.

Младен Шишков, един от вносителите на законопроекта от ГЕРБ-СДС, заяви за БТА, че целта на регистъра е да има актуална информация относно водоползването в страната. Манол Генов, един от вносителите на законопроекта от "БСП за България", посочи за БТА, че е важно да се задели човешки и финансов ресурс за басейновите дирекции, за да могат ефективно и навременно да обработват документите.