Чарлз Бендоти има 20-годишна кариера във Филип Морис Интернешънъл, живял е по целия свят, като е заемал длъжности в различни функции и е работил за развитието на компанията на глобално ниво. Сега, като част от висшия мениджмънт, той ръководи компанията в нейната историческа трансформация, насочена към бъдеще без дим чрез замяна на цигарите с бездимни алтернативи. В качеството си на старши вицепрезидент "Култура и човешки капитал" Чарлз отговаря за това 77 000-те служители на Филип Морис Интернешънъл да бъдат стимулирани да усъвършенстват своите умения и да възприемат нови методи на работа, като създава нови решения и процеси съвместно с тях и привлича нови таланти, отговарящи на бизнес потребностите на бъдещето.

Той е отдаден съмишленик на LGBTQ+ общността, включен в списъците на INvolve и Yahoo Finance за 2020 г. и 2021 г. OUTstanding Ally Executives Role Model с изтъкнати съмишленици на висши ръководни позиции.

В тези постпандемични времена професионалните общности започват да заемат още по-важно място в живота ниние ценим повече хората, с които прекарваме по-голямата част от времето синашите колеги и средата, в която работим. Как това се отразява на Филип Морис Интернешънъл по света и различни ли са нещата в различните държави?

Дълбокото въздействие на пандемията върху нашия личен и професионален живот показа колко е важно организациите да вплетат и поддържат в културата си манталитет, в който хората са поставени на първо място. Поставянето на хората на преден план винаги е било приоритет във Филип Морис Интернешенъл. Още от началото на пандемията ние бързо започнахме да прилагаме принципи, които препотвърдиха ангажимента ни за защита на здравето, благосъстоянието и безопасността на служителите. Тази ориентирана към хората нагласа, наред със силната и споделена визия за изграждане на бъдеще без дим, винаги ни е помагала да поддържаме висока степен на ангажираност на служителите въпреки сътресенията, дължащи се на външни фактори. Локдауните заради COVID-19 в много държави също така подсилиха нашата увереност, че дистанционната работа е напълно възможна, което пък означава, че времената, в които "резултатите се измерват само с присъствието" наистина приключиха. За мен е ясно, че начинът, по който работим, претърпя фундаментална промяна и гъвкавите форми на работа вече се превръщат в норма. Но наред с гъвкавата работна среда, пандемията провокира и създаването на нова култура на работното място - култура, в чиято основа лежат повече съпричастност, доброта и доверие както в нашето поведение, така и в нашите комуникации.

Трябва да си дадем сметка и, че пандемията насочи вниманието към допълнителните задължения и трудности в ежедневието на нашите колеги, поставяйки темите за психичното здраве и благосъстояние на челно място в дневния ред. Във Филип Морис Интернешънъл сме създали специални комитети за здраве и благосъстояние в 60 пазари, където осъществяваме дейност, като на повечето пазари са въведени интервенции и мерки за подкрепа, свързани с благосъстоянието. Например, нашият филиал във Виетнам стартира Vibe, местна инициатива за благосъстоянието на служителите, подпомагаща създаването на връзки между тях на база общи интереси и насърчаваща ги да се грижат за благосъстоянието на своите колеги. Междувременно филиалът ни в Обединеното кралство създаде мрежа от посланици на благосъстоянието на служителите, състоящата се от служители, обучени да оказват първа помощ при психични проблеми. Тази и други инициативи имат ключово значение за създаването и стимулирането на работна култура, в която хората се чувстват лично и професионално удовлетворени.

Какви са ползите и вредите за организацията от дистанционния начин на работа? Повече предимства ли носи тя или повече недостатъци?

Поддържането на доволни и здрави служители е ключът за постигане на висока степен на ангажираност на служителите, висока производителност и удовлетвореност, както и за задържането им. Аз твърдо вярвам, че когато хората се чувстват добре, те са по-склонни да допринасят повече в своите семейства, в работата си и в обществото. И именно този принцип следваме и ние. Поели сме ангажимент да насърчаваме работна среда, която гледа на благосъстоянието като стимул за професионална и лична реализация, устойчиво добро представяне и бизнес резултати. Черпейки от натрупания по време на пандемията опит и отчитайки променените очаквания на служителите, ние разработихме глобален план, в който е заложена концепцията за хибриден начин на работа (дистанционна и от офис), наречен от нас "smart working". Програмата се адаптира за изпълнение на място, така че да се вземат предвид културни, оперативни, данъчни и законодателни фактори, които може да са различни в различните държави. От 2021 г. започнахме да прилагаме smart формата на работа на пазарите, където пандемията с COVID-19 отслабва и където местните обстоятелства позволяват това. Гледайки в перспектива, планираме да въведем специални условия на работа за служителите, които не работят в офис, например работниците във фабриките ни и търговските ни представители.

Какви са най-важните ценности, към които се придържа Филип Морис Интернешънъл, като глобална организация?

Доверие, сътрудничество и почтеност са основните ценности, които олицетворяват нашия ангажимент към обществото, нашите акционери, нашите бизнес партньори и нашите колеги. Тези ценности са водещи за нас като индивиди, и като компания. Също толкова важно е съзнанието за обща цел. Нашият успех като компания зависи от това всички, които идват на работа ежедневно, да са мотивирани да постигат резултати и да са готови да се учат, да се развиват и да посрещат нови предизвикателства. Това е духът ни за победа, общото ни ДНК, което неспирно ме мотивира и ми дава енергия. Ние преобръщаме своите бизнес и индустрия, за да изградим бъдеще без дим. Никога преди това компания от нашия мащаб и размер не е осъществявала толкова радикална промяна на парадигмата. Едно е ясно обаче и то е, че не компаниите се трансформират. Трансформират се хората. И моята работа и работата на моя екип във Филип Морис Интернешънъл е да поддържаме и развиваме работната среда, или с други думи да поддържаме хората. Нашата амбиция е да станем предпочитан работодател и да насърчаваме култура на приобщаване навсякъде по света, където осъществяваме дейност. Това означава да осигурим на нашите служители справедливи условия на труд, възможности за развитие на техните умения и повишаване на пригодността им за заетост и работна среда, в която тяхното здраве, безопасност и благосъстояние са защитени.

Вие сте спонсор на STRIPES GLOBAL—вътрешната ресурсна група на Филип Морис Интернешънъл на представители и съмишленици от LGBTQ+ общността. Какво Ви мотивира да се застъпите за създаването на тази група?

Когато бях млад, майка ми ми каза: "Никога не прави догадки за това какво искат или от какво имат нужда хората. Просто ги попитай". Макар че това бе казано мимоходом, думите й оставиха трайна следа и звучат в главата ми винаги, когато в моя личен и професионален живот трябва да реша кой съм и как да упражнявам лидерство. Освен това през цялата ми кариера съм имал възможност да живея и работя на различни места по света - от Буенос Айрес до Бразилия, от Кайро до Киото и от Кито до Квебек - и така съм опознал различни култури и общности. Именно тази комбинация от различен житейски опит ме подготви за това да стана застъпник. Животът като аутсайдер, макар и по мой избор, ме научи да изслушвам, да задавам въпроси и да търся помощ, за да допринеса за създаването на един по-приобщаващ, подкрепящ и приветлив свят за всички, независимо от техния произход, раса, етническа принадлежност, пол, сексуална ориентация, възраст, способности или други специфики на тяхната идентичност както на работното място, така и в обществото като цяло. Затова създаването и поддържането на едно място, където представителите на LGBTQ+ общността, които са изправени пред постоянни трудности, се чувстват сигурни, е много важно за мен. Аз уважавам и ценя това, че тези хора имат куража да признаят сексуалността си и постоянството да го правят отново и отново, както и силата да се справят с това, че не навсякъде те могат открито да бъдат каквито са. Като лидери и съмишленици, ние трябва да изпълняваме своята роля всеки ден.

Как възприемате своята роля на пример за подражание в организацията? Каква е ролята на бизнес лидерите за това да служат за пример и да налагат воденето на разговор по важните теми?

За мен лично създаването на приобщаваща работна среда е основен приоритет и аз съм по-решен отвсякога да изслушвам и да се уча от всички в организацията без предубеждения и с отворено сърце. Смятам, че бизнес лидерите по света имат огромни възможности да подпомогнат важния диалог между служителите си по значими теми и тяхната откритост и ангажираност трябва да служи за пример на останалите в организацията. Ако не забравяме, че нашият успех зависи най-вече от хората в нашата компания, тогава мисията ни в областта на управлението на човешките ресурси е проста и ясна - да се грижим за хората и техните семейства, да им зададем цел, за която да работят и в този процес да ги накараме да повярват, че те могат да бъдат успешни.

 

* Материалът е публикуван с подкрепата на Филип Морис България