В сравнение със същото тримесечие на 2009 г. броят на безработните се увеличава със 119 600, а коефициентът на безработица - с 3.7 пункта. Безработицата се увеличава в по-голяма степен при мъжете в сравнение с жените като през второто тримесечие на 2010 г. коефициентът на безработица на мъжете (10.5%) превишава с над един пункт този на жените (9.4%).

Към края на юли отчетената безработица бе в размер на 9,23%.  Това показаха пък данни на Агенцията по заетостта, които се базират на регистрираните лица без работа. Данните на НСИ, цитирани по-горе, са тримесечни и са от анкети.

Според тях коефициентът на младежка безработица достига 21.2 на сто - съответно 22 на сто при мъжете и 20.1 на сто при жените. 

Обезкуражените да намерят работа хора на възраст 15 - 64 навършени години са 217 400, което е с 46 400 хиляди повече в сравнение с второто тримесечие на 2009 година. Това са хората, които не търсят работа и те не включват в процента на безработните.