Основаването на нова Международна асоциация за контрол на тютюнопушенето и намаляване на вредата (International Association on Smoking Control & Harm Reduction (SCOHRE)) бе обявено по време на Третата научна среща за намаляване на вредата от тютюна, проведена на 24-25 септември 2020 г. в Атина, съобщиха от Националната пациентска организация.

В срещата взеха участие 37 изтъкнати учени и медицински и здравни специалисти от целия свят.

В края на научния форум водещите експерти се обединиха около основаването на Международната асоциация, като намерението е да се повиши осведомеността за вредата от тютюнопушенето, като целите са превенция, контрол и борба с вредния навик.

Същевременно, новата организация си поставя задачата да насърчи продължаването на научните изследвания и подкрепа на стратегия за намаляване на вредата от тютюна.

Основателите на Асоциацията подкрепиха основополагаща Декларация, в която се отчита, че превенцията и отказа от тютюнопушенето си остават най-ефективните и рентабилни интервенции в медицината, Същевременно се препоръчва прилагане на допълнителни нови подходи за намаляване на вредата от тютюна, базирани на иновативни и научно доказани по-малко рискови алтернативи на традиционното пушене, което продължава да е широко разпространеното по света.

"Ние сме убедени, че стратегиите за контрол на пушенето, трябва да бъдат преформулирани така, че да включват и начините за намаляване на вредата чрез продукти с потенциално по-нисък риск наред с традиционните мерки за спиране на пушенето и превенция на пропушването", се посочва в декларацията.

Новата Асоциация ще бъде със статут на международна неправителствена организация, със седалище в Брюксел.

Сред основателите е и председателят на Национална пациентска организация, д-р Станимир Хасърджиев, участвал в научната конференция в панела "Биоетика: Правата на пушачите за получаване на достоверна информация", с модератор проф. Константинос Фарсалинос, изследовател, клиницист и епидемиолог към Университетите в Патрас и в Полопонес, Гърция. Проф. Фарсалинос има повече от 85 изследвания и статии в международни издания с взаимен научен контрол, предимно посветени на електронните устройства за изпаряване на никотин и намаляване на вредата при употребата на тютюн и никотин.

"Това е напълно нова, революционна концепция - идеята е да се помогне на пушачите, които не могат да се откажат, като им се предложи друг начин за набавяне на никотин, но с намален риск. Смятам, че пациентите трябва да имат право да получат цялата информация, от която имат нужда, за да направят своя избор", заяви председателят на НПО д-р Хасърджиев при обсъждането на концепцията за намаляване на вредата по време на конференцията.

Д-р Хасърджиев отбеляза, че пациентите-пушачи с хронични заболявания трябва да имат правото да получат добра професионална грижа и съвет във връзка със справянето с вредния навик. "Не е решение просто да кажем на пациента: "Пушенето е вредно, спри да пушиш." Това не помага и трябва да спрем с това да не им се предлагат по-малко щадящи варианти", категоричен е той.

Международната асоциация обедини учени, лекари, експерти по изготвяне на политики, поведенчески специалисти, представители на академичната общност и други професионалисти, които ще провеждат редовни дискусии и ще помагат за формулирането на нов, по-широк подход по отношение на политиките за контрол на тютюна. "Имаме нужда от структуриран начин да представим научната информация за намалената вреда на хората. Трябва да им я предоставим от авторитетни източници, а доказателствата за това да бъдат представени на регулаторните органи", заяви д-р Хасърджиев.

Кои са акцентите в бъдещата работа на Асоциацията

  • Научни доказателства, в т.ч. споделяне и оповестяване на най-нови научни данни, идентифициране на празноти в научните изследвания, независима верификация на данните на индустрията.
  • Поведенчески аспекти - фокус върху пушачите - какви са потребностите на тези, които искат да спрат да пушат, както и как да се помогне ефективно на тези, които не искат да се откажат от пушенето.
  • Препоръки за прагматични политики и регулаторни мерки в държавите.
  • Диалог с експертите по политики и регулаторните органи на международно, европейско и национално равнище.