Данните за злоупотребите са от разследване на Криминална полиция по сигнал на НОИ, съобщи bTV. Проверяващите са установили, че персоналът на цели фирми е в болнични от момента на назначаването им на работа.

Голяма част от работниците не са посещавали лекар, но за сметка на това някой редовно прибирал отчисленията им за болнични, които са на база максимален осигурителен доход.
По приннцип при съмнения, че болничният лист е фалшив, той се обжалва. Един болничен лист може да отпадне по две причини. Едната е ако нещо е попълнено невярно, а втората - ако се докаже грешна диагноза, но това много рядко се случва. 

Директорът на Регионалния център по здравеопазване д-р Красимир Кушев заяви, че се сеща само за една ортопедична лекарска комисия, на която за втора поредна година не й издава разрешение за работа заради съмнителни болнични. Вторият случай, в който лекарите са предупредени, е за очната лекарска комисия към 16-то ДКЦ, които активно са раздавали болнични по време на стачките в Кремиковци.

Полицията продължава да разследва. Според прогноза на вътрешния министър Цветан Цветанов щетите от фиктивни болнични са за около 15 милиона лева.
В края на август пък управителят на НОИ Христина Митрева съобщи, че до една година ще има и електронен болничен лист, който ще стига от личните лекари и болниците директно в института и обезщетенията ще се плащат още по-бързо, а текущият контрол ще е по-ефективен.