Те бяха оповестени по повод днешния Световен ден на населението.

Към 1 януари 2016 г. у нас са били регистрирани 7 153 000 души, а към 1 януари тази година българите са се стопили до 7 101 000 души, отчита европейската статистика, предаде БТА.

Според актуални данни на НСИ през миналата година населението у нас под трудоспособна възраст е било 1,1 млн. души, населението в трудоспособна възраст - 4,3 млн. души, а пенсионерите или хората в нетрудоспособна възраст - 1,7 млн.

Структурно населението у нас се разпределя както следва: мъже - 3,5 млн., жени - 3,6 млн., или на 1000 мъже у нас са се падали по 1059 жени.

В градовете са живели около 5,2 млн. българи, а в селата - около 1,9 млн.

Новородените са били около 65 000, а смъртните случаи - около 108 000, като естественият прираст е отрицателен - минус 42 596 души. Други близо 10 000 българи са напуснали по различни причини територията на страната.

По прогнозни данни на НСИ населението у нас през 2020 г. за пръв път ще падне под 7 милиона души, като тази тенденция ще се запази през годините и през 2045 г. ще бъдем под 6 милиона души.

Тази негативна тенденция продължава през последните 15 години, като през 2001 г. българите са били малко над 7,8 млн., а през 2016 г. те са се стопили до 7 153 000, отчита още родната статистика.

Населението в България намалява, смъртността е най-високата, а раждаемостта е сред най-ниските в ЕС, показа друго изследване.