Над 80% от шофьорите признават, че нарушават закона, но само половината са глобявани, стана ясно на специален форум-дискусия "Заедно за по-безопасни пътища", на който Съюзът на българските автомобилисти (СБА) представи резултати от проведено анкетно проучване сред свои членове и клиенти.

Председателят на СБА инж. Емил Панчев обърна внимание, че целта на проучването е била да изследва нагласите към безопасността на движението и мерките за предотвратяване на катастрофите. В него са се включили над 6000 активни шофьори.

Като цяло, решението на драматичната ситуация по пътищата анкетираните виждат в съчетанието между засилен контрол и увеличени санкции - обяви Панчев по време на форума. Над 83% от анкетираните смятат, че Пътна полиция трябва да засили контрола по пътищата. 54% от анкетираните смятат, че санкциите трябва да бъдат увеличени, докато близо 40% считат, че трябва да бъдат запазени на същото ниво.

За увеличен контрол и санкции се обявяват най-вече жените, водачите на възраст над 65 години и начинаещите водачи.

Макар малцина да се застъпват за намаляване на наказанията, делът им е над средния сред мъжете, жителите на малките градове и селата и хората с основно образование.

Най-голям дял от анкетираните, над 36%, се информират за промените в Закона за движение по пътищата рядко или от медиите. 3% признават, че изобщо не се интересуват от промените в закона, а 18% заявяват, че следят всяка промяна, окончателно приета от Народното събрание.

Младите водачи с най-малък стаж се информират най-редовно и стриктно. Рядко или от медиите черпят информация хората между 25 и 40 години, живеещи в столицата и шофьорите със средно образование.

По отношение на агресията по пътищата, всекидневно я срещат водачите до 50 години, столичаните и висшистите. Около 30% от анкетираните са свидетели на агресия на пътя всекидневно. Само 3,6% не са ставали свидетели на агресия на пътя.

Лошата настилка и неадекватното регулиране дразнят много най-силно участниците в движението. Младите мъже, столичаните и висшистите реагират най-остро на всички, подложени на оценка аспекти - поведението на пешеходци и шофьори, неправилно регулираните участъци и лошата пътна настилка.

Близо половината от анкетираните са показали много високо раздразнение от лошата пътна настилка. При всеки пети то е причинено от неправилно регулираните пътни участъци, а при 17% - от поведението на други водачи. Най-малко водачи са силно раздразнени от поведението на пешеходците - 6,6%.

Графика: СБА

Друг въпрос от анкетата е свързан с нарушенията, които шофьорите си признават, че извършват на пътя. Едва 18% от всички анкетирани посочват, че през последния месец не са извършвали нито едно нарушение.

Близо половината превишават скоростта извън населено място, а 1/3 и в града. Всеки четвърти използва мобилен телефон в движение. 21% возят пътници без предпазен колан. 10% от анкетираните признават, че возят деца в автомобила си без задължителните столчета и седалки.

Най-малко участници споделят, че са преминавали на червено или са карали след употреба на алкохол или наркотици.

След употреба на алкохол, зад волана сядат хора до 25 години, от София и с малък стаж.

Графика: СБА

Докато над 80% от анкетираните признават, че са нарушавали закона, то близо половината от тях никога не са били санкционирани от Пътна полиция.

Колкото и малко да са, около 5 на 100, многократно санкционираните през последните 12 месеца са най-вече млади мъже, с малък стаж, ниско образование и над 15 хиляди изминати километра на година.

На другия полюс - несанкционирани никога - са главно жените, най-младите и най-възрастните и каращите под 5 000 километра годишно. Голям е и дела на онези, които са санкционирани еднократно преди повече от 12 месеца - 38,6%.

Графика: СБА

Голяма част от шофьорите отричат самите те да подбуждат към агресия на пътя. Под 1% от всички анкетирани признават, че прибягват към физическа саморазправа, умишлено увреждане на автомобил и рязка промяна на скоростта на движението. Малък е и процентът на онези, които често сигнализират органите на реда - под 3%. Междувременно всеки десети предпочита да сподели историята в социалните мрежи, а всеки пети признава, че използва клаксона често.

Налице е ясно обособена група от активни, млади и образовани водачи, за които силен мотиватор за спазване на правилата са както санкциите, така и стимулите. Златният талон изкушава младите и начинаещите, а по-ниските данъци и застраховки - най-активните шофьори - мъже от големите градове.

Особено силен аргумент е желанието да останем живи и да не причиним смърт на друг. Тези мотиви са най-разпространени сред жените, хората до 50 г., столичани и висшистите.

На форума днес присъства и министърът на вътрешните работи Младен Маринов, който заяви, че МВР ще продължи активното си партньорство с всички организации, посветили се на борбата с пътния травматизъм.

Темата, която поставяте на форума, е изключително важна. Тя засяга всички нас - държавни институции, неправителствени и бизнес организации, цялото общество, бих казал, че темата е свързана и с националната сигурност, защото опазването на живота на хората е именно част от нея, каза още в приветственото си слово към участниците в конференцията министър Младен Маринов. Той благодари на СБА за усилията, които организацията полага и за включването й в дебата за безопасност на движението. Изследването на процесите и анализът са ключови инструменти за изграждането на правилна стратегия и решения, чрез които да се постигне и желаният ефект. Безспорно зад пътната безопасност стоят редица фактори, но главният от тях е нашето поведение, подчерта още вътрешният министър. В този смисъл той отдаде заслуженото на проведената от СБА анкета, защото изводите от нея показват независимия поглед на гражданите.

Усилията, които МВР полага, не са без резултат, независимо, че все още България е в негативната класация по отношение на тежките пътнотранспортни произшествия. Това ни показва, че вървим в правилната посока, добави още вътрешният министър. Той потвърди, че в тези усилия МВР си партнира с всички организации, посветили се на борбата с пътния травматизъм в постигането на общата цел - по -сигурни пътища и по-малко жертви.