Над 117 000 седмокласници и десетокласници се очаква да се явят на националното външно оценяване по математика днес. Те ще полагат изпитите в училищата, в които учат, като ще се допускат до залите срещу документ за самоличност. Учениците ще трябва да пишат с черен цвят на химикалката, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

От 9:00 ч. е изпитът по математика за 62 877 седмокласници. Те ще са разпределени в 1700 училища и в 5681 зали. Ангажирани са над 11 000 квестори. За 150 минути седмокласниците трябва да решат 23 задачи. 18 от тях изискват посочване на един верен отговор от четири възможни. Две са с кратък свободен отговор, а три задачи изискват разширен свободен отговор.

От 11:00 ч. започва изпитът по математика за над 54 500 десетокласници. Националното външно оценяване за тях ще се състои в 1023 училища и в 4592 зали. Ангажирани са над 9000 квестори. Тестът по математика за десетокласниците има 17 задачи, от които 15 са с избираем отговор, а две - с разширен свободен отговор. Изпитът продължава 90 минути.

На 13 юни се състоя националното външно оценяване по български език и литература за седми и за десети клас.

Резултатът от националното външно оценяване в седми клас се използва като балообразуващ елемент при приема на ученици в осми клас. Според промените в Наредбата за организация на дейностите в училищното образование от тази година учениците подреждат желанията си и в четвърти етап на класиране за прием след седми клас.

С резултата от националното външно оценяване десетокласниците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втория гимназиален етап. Максималният брой точки на всеки от изпитите е 100, а резултатите ще бъдат обявени до 28 юни.

През май се състояха държавните зрелостни изпити в 12-и клас и националното външно оценяване в четвърти клас. Резултатите от тези изпити вече излязоха през миналата седмица.