Няма нежелание или отказ на учители да бъдат квестори на предстоящите матури на завършващите средно образование. Това каза пред БНР Ивайло Златанов, началник на Регионалния инспекторат по образованието в Благоевград. "Направени са разчети за по двама квестори на класна стая с достатъчен брой резерви", увери той.

Училищата се готвят да посрещнат зрелостниците при спазване на противоепидемичните мерки. В по-големите училища са предвидени отделни входове, така че учениците да могат да стигнат навреме за изпита без струпвания.

"Не е по-различно от всяка година с тази добавка, че в крайна сметка се намираме в една извънредна обстановка и на фона на това, което правим всяка година като организация, трябваше да добавим и мерки, които да гарантират живота и здравето на нашите деца, на квесторите, на комисиите, които провеждат държавните зрелостни изпити по места", изтъкна Златанов.

Предвидено е разстоянието между учениците, които ще се явят на матури, да бъде 1,5 метра.

"Те трябва да носят лични предпазни средства, но и към училищата са изпратени указания да подсигурят резерв и да бъдат готови за всякакви ситуации", поясни Ивайло Златанов.

"Квесторите и членовете на изпитни комисии ще получат допълнителното възнаграждение от 80 лева за дейността си по време на предстоящите матури, макар за някои училища да е трудно и на ръба на възможностите на техните бюджети да осигурят тези суми", добави Златанов.

"Кой си учи, си учи, дори да е имало известни затруднения в онлайн обучението", смята Златина Едрева, преподавател по български език и литература в Пловдив. "Това са 12 години труд, а не един, два или три месеца в края на тази една година. Времето, предвидено за изпита, е достатъчно. За добро представяне зрелостниците трябва да бъдат спокойни и съсредоточени", съветва учителката.

Златина Едрева не вярва "дребни неудобства" като изискванията за личните предпазни средства да смутят особено явяващите се на матурите.

"Не можем да се надяваме оценката от онлайн обучението да е абсолютно обективна, защото се намесват различни фактори. Повечето учители познават добре учениците си и могат да им поставят съответния тип задачи, които да проверят наистина техните знания и умения. Дори при тези трудности, мисля че успяха колегите да оценят правилно учениците си", коментира още Едрева.