Има предпоставки за разпространение на морбили сред неимунизирани или не напълно имунизирани лица в България след внос на инфекцията от друга държава, а предстоящите празници са повод за пътувания до други държави и внос на морбилен вирус в страната ни. Това съобщават от специализирания сайт за имунизациите "Плюс мен", създаден от Министерството на здравеопазването.

Предстоящите празници са повод за пътувания до други държави и внос на морбилен вирус у нас. През първото полугодие на 2023 г. от подлежащите на ваксиниране лица с първи прием на ваксината срещу морбили са обхванати 83,6 %, а с втори прием - само 48,9 %, показват още данните от "Плюс мен". През последните години в страната ни имунизационният обхват не достига необходимото ниво от минимум 95 %, което да гарантира защита на населението от епидемично разпространение на морбили.

Причината за увеличаване на заболеваемостта от морбили в Европейския съюз е спадът в имунизационния обхват с първи и втори прием на ваксина срещу морбили.

Най-много случаи на морбили са съобщени в Румъния, в Австрия, във Франция и в Германия, като през последния месец, по данни от медиите, в Румъния са регистрирани около 2000 нови случая, част от които са хоспитализирани деца заради тежко протичане на заболяването, допълват от "Плюс мен".

На общопрактикуващите лекари се препоръчва да предприемат действия по ваксиниране на всички деца на възраст над 13 месеца, за които няма данни за приложена имунизация срещу морбили, паротит и рубеола, както и на всички деца на възраст над 12 години, които не са получили втори прием от ваксината. Имунизацията срещу морбили, паротит и рубеола при деца, които не са обхванати на съответната възраст, се извършва приоритетно пред останалите имунизации.

Съдействие за информиране на родителите по места ще окажат здравните медиатори. На регионално ниво, по преценка и при необходимост, за обхващане на неимунизирани деца ще се сформират мобилни екипи с участие на лекари от регионалните здравни инспекции и на общопрактикуващи лекари.

Последната епидемия от морбили в България е в периода 2009-2011 г., когато след внос на морбилен вирус в страната заболяват 24 410 души, припомнят от "Плюс мен". Най-много болни е имало сред децата - 86 %, като 15,6 % от всички заболели са били кърмачета, неподлежащи на ваксинация. При 34 % от заболелите от морбили през 2009 - 2011 г. са установени усложнения, като 20 % от тях са развили пневмония, 11 % - диария или коремна болка. При 14 деца е диагностициран енцефалит (мозъчно възпаление), а 24 от заболелите умират от усложнения. Двайсет от тях са били деца, припомнят от "Плюс мен".

Морбили е изключително сериозно заболяване, което обаче може да бъде предотвратено почти напълно с ваксина, каза в интервю за БТА проф. д-р Радостина Александрова от Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българската академия на науките. Неслучайно ваксината срещу морбили (обикновено тройната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола) е включена в задължителния имунизационен календар не само на България. С близо 2000 нови случая в 29 от 41 окръга, на 6 декември 2023 г. здравните власти в Румъния обявиха епидемия от морбили в страната, добави тя.