Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за предоставяне пожизнено на държавни парични награди на четирима творци за изключителни постижения и цялостен принос в областта на културата, съобщи пресслужбата на кабинета.

Предложението е внесено от министъра на културата въз основа на Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията.

Държавните парични награди за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата се предоставят на: Антраник Шаварш Арабаджиян - Астор - илюзионист; Димитър Коруджиев - писател, културен деятел и общественик; Ивайло Балабанов - поет; Янко Миладинов - композитор, аранжор, изпълнител и диригент.

Според закона, максималният размер на държавните парични награди за особени заслуги, както и средствата, необходими за тяхното изплащане, се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Редът за предоставяне и изплащане на държавните парични награди на лицата с особени заслуги към държавата и нацията се определя с акт на Министерския съвет.