Фармацевтът проф. Рахамин Шекерджийски, известен като "бащата на беналгина", е предложен от правителството за награждаване с най-високото държавно отличие - орден "Стара планина", първа степен. Проектът на решение е първа точка в дневния ред на днешното редовно правителствено заседание, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Предложението на правителството за връчване на отличието е до президента на България, който трябва да издаде указ за награждаването. Проф. Шекерджийски е изтъкнат учен в областта на фармацията с над 66 години трудов стаж. Роден е в Дупница през 1934 година. Той е дарител на училища, детски градини в Дупница, както и на футболния клуб в града.

Неговият принос за фармацията включва близо 80 разработки на лекарствени продукти, като 30 от тях са успешно внедрени и добре познати в практиката, сред които и беналгина - хапчето против болка.

Номинацията на проф. Рахамин Шекерджийски беше подкрепена и с декларация на местния общински съвет в Дупница.