Задържането на десетокласника Никола Генов, защото опитал да напише "Save Ukraine" върху паметника на съветската армия, е незаконно. Това следва от решение на Софийския районен съд, с което заповедта за задържането на момчето е обявена за незаконна и е отменена, съобщи "Лекс". То не е окончателно и може да се обжалва пред Административния съд София-град.

Изданието се позовава на решението на съдия Николай Урумов, от което става ясно, че полицаите са написали в основанието за задържане, че момчето е извършило хулигански действия, без да има никакви данни за това. Съдът подчертава, че опитът да се изпише "Save Ukraine" е форма на протест срещу агресията на Русия в Украйна, а не престъпление.

Случаят е от 25 февруари и за него съобщи първо бащата на задържаното момче. Той разказа, че синът му и двама негови съученици са били отведени в Първо районно управление на полицията. Мъжът твърдеше, че детето му е било разпитвано и задължено да подписва документи, без да му е дадена възможност да се обади на родителите си, а адвокат бил допуснат след настоятелно искане от негова страна и заплахи за подаване на жалби срещу полицаите.

Сериозни нарушения бяха констатирани и при проверка на омбудсмана Диана Ковачева, припомня изданието.

След това вътрешният министър Бойко Рашков каза, че е извикал на оперативка началници в МВР и ги питал дали имат деца и биха ли били съгласни те да бъдат задържани по този начин. Заради случая един служител беше уволнен, началникът на районното управление подаде оставка, а Рашков нареди на полицаите, които работят с деца, да минат извънреден курс за допълнително обучение.

От решението на съда за отмяна на заповедта за задържане става ясно, че момчето е успяло да изпише само две букви - "SA", тъй като полицаите дошли. Те докладвали в оперативната дежурна част, а оттам разпоредили момчето да бъде задържано за хулиганство.

В тази връзка съдът цитира решения на Европейския съд по правата на човека, с които България е осъждана заради незаконен полицейски арест и за това, че МВР приема рисуването по паметници за хулиганство, а не за форма на изразяване, която най-често е протест.

В конкретния случай съдия Урумов пише, че в заповедта за задържане на ученика няма факти или информация, сочещи за съществуването на обосновано подозрение за извършване на нарушения от негова страна, а само е посочен текста за хулиганство от Наказателния кодекс. Според него дори и само това е достатъчно основание за отмяна на заповедта за задържане.

"Европейският съд е приел, че е необходимо да е налице повече от "данни" за извършено престъпление, което понятие е значително по-широко от понятието "обосновано подозрение". Ето защо, българските полицейски органи са длъжни да съблюдават практиката на ЕСПЧ и да спазват въведените по посоченото решение минимални стандарти на съдържание. Според този състав на съда, извършеното от Никола Генов не осъществява престъпен състав, защото действията му не представляват хулиганска проява", се казва в решението на съда.

След това съдията припомня осъдителното решение на ЕСПЧ "Генов и Сърбинска срещу България" заради боядисването на паметника пред централата на БСП в София. В него съдът в Страсбург прие, че боядисването обикновено не уврежда основната повърхност на паметника до степен, която да попречи да бъде почистен, поради което деянието не може да бъде квалифицирано като вулгарно или безпричинно обидно.

"Още повече, че в този случай се касае за намерение на дееца да протестира срещу войната в Украйна. В този случай деянието цели да осъди цялостната агресия, проявявана в Украйна, поради което не може да се приеме, че е налице намерение на дееца да извърши оскверняване на дълбоко вкоренени обществени ценности в обществото, т.е. изначално липсва умисъл за извършване на хулиганска проява.

Ето защо, намесата на органите на реда в правото на жалбоподателя на свобода на изразяване не може да се разглежда като "необходима в едно демократично общество" по смисъла на член 10 от Конвенцията. Иначе казано, съдът счита, че процесното деяние не се отличава с обществена опасност, която да го характеризира като престъпно, поради което е недопустимо да се извършва арест на автора му, тъй като то не съставлява престъпление", пише съдия Урумов.