Мечка поплува в басейн на комплекс до Сопот. Видимо от видеото, публикувано от Лифт Сопот в You Tub, тя се забавлява искрено. Освен в басейна пухкавият среднощен посетител обиколил целия комплекс, надничал през прозорците на затворените сгради вероятно в търсене на нещо за хапване, за да е пълно забавлението.

Среднощната тишина и липсата на хора позволи на голямото животно да се възползва от празните басейните.

Мечката най-много обичала топлия водоем, става ясно от коментарите под видеото, а освен това тя не идвала за първи път.

Хората обаче се притесняват, че ще бъде отстреляна, пишат потребители под поста.

Сигнал за случая е подаден в Държавно горско стопанство /ДГС/ - Карлово от собствениците на хотела, където е забелязана мечката. ДГС - Карлово, съвместно с Регионална дирекция по горите - Пловдив по най-бързия начин са предприели мерки. Назначена е междуведомствена комисия, която ще заседава на 4 ноември и ще излезе с решение за прогонване или улавяне и преместване на мечката в горска територия, отдалечена от населено място, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/.

"Сигнализирахме писмено Държавно горско стопанство-Карлово за ситуацията, като изрично ги информирахме, че при необходимост ще финансираме операция по залавяне и преместване на мечето. Свързахме се със специалисти, занимаващи се с упояване на мечки и предадохме контактите им на ДГС-Карлово. Очаква се сформиране на комисия с представители от РИОСВ-Пловдив, ДГС-Карлово, Областна дирекция-Земеделие- Пловдив, НП" Централен Балкан" и община Сопот, която ще изготви доклад с предложение за действие! Решението ще се вземе от Министъра на земеделието, храните и гори", пишат от страницата "Лифт Сопот" в отговор на запитване от притеснен за живота на мечката потребител.

Не е обсъждано и няма основание за искане на отстрел на мечката, посетила комплекса в Сопот, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/ във връзка с публикации в медии и информационни сайтове, в които се изразяват опасения за евентуален отстрел на мечката.

От Агенцията посочиха, че въпросът с отстрела на мечката категорично не е поставян и обсъждан.

Според законовите изисквания за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със закона за биологичното разнообразие, издаване на разрешение за отстрел на проблемна мечка става само в случаите в интерес на здравето на хората и за предпазване от сериозно увреждане на селскостопански култури, добитък и други.

В случая нито една от тези хипотези не е налична, поради което няма основания за иницииране на предложение или издаване на разрешение за отстрел на животното, посочиха от Агенцията.