Майки на деца с увреждания отново протестират пред Министерски съвет. Според представители на "Системата ни убива" държавата влага огромен финансов ресурс за институции, които имитират семейства като по този начин обрича на геноцид биологичните родители. От Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ възразиха и излязоха с официална позиция, че отнемането на деца от родителите им никога не е било и няма да бъде цел на националните политики.

Вера Иванова от Инициативата "Системата ни убива", която е инициатор на протеста, организиран в социалните мрежи, коментира за БТА, че сега протестът им е за здравите деца в системата на социлното подпомагане - настанени в институции или приемни семейства вместо при свои близки или роднини. И този път протестът на майките на деца с увреждания е под надслов: "Да спасим децата от системата".

"Държавата влага огромен финансов ресурс за институции, които имитират семейства като по този начин обрича на геноцид биологичните родители, изпаднали в затруднение поради бедност", коментира Иванова.

Според нея деца се отнемат и сега. "Строг е контролът на съда, но само за тази година имаме около 20 съдебни решения, в които се посочва, че детето е отнето неоснователно. Същевременно всички тези социални работници продължават да работят в системата", каза още Вера Иванова.

Едно от протестните искания е именно за незабавното уволнение на директорите от системата на социалното подпомагане в случаите, в които необходимостта на мярката по извеждане на детето от биологичното семейство не се потвърди от съда.

Вера Иванова констатира, че подкрепата от страна на държавата вместо към биологичните родители е изцяло насочена към приемните семейства. Затова е и друго протестно искане, свързано с изработването на стратегия за семейството и детето.

С протеста си майките на деца с увреждания искат еднаква месечна подкрепа на децата в приемни семейства и тези отглеждани от близки или роднини. За да се случи това, те искат премахване на чл. 49 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. Според Вера Иванова децата, настанени при близки, получават помощ до 300 лв., докато тези при приемни семейства 300 лв. Преценката за размера на издръжката ставала по усмотрение на социалния работник. "Ние искаме еднаква финансова помощ, за да могат децата да не губят връзката със семейството и с близките си и да не е пречка бедността пред отглеждането им", обясни Иванова.

Тя каза още, че днес на протеста ще излязат деца, които са били в системата. "Ще говорят те - какво са преживели и какво са им причинили социалните. Крайно време е това безобразие да се спре. Протестът е за тях", каза още Иванова.

Снимка: БТА

Предвижда се родителите да завършат своя протест пред сградата на Народното събрание. Там преди една година майките на деца с увреждания останаха на палатков лагер за повече от 8 месеца. Целта им бе реформа в социалната сфера в подкрепа на хората с увреждания. "Надявам се и този път социалното министерство и Народното събрание да ни чуят", посочи Иванова и допълни, че сега цялата им енергия е насочена към това да спасят здравите деца от системата.

От Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ възразиха и излязоха с официална позиция, че отнемането на деца от родителите им никога не е било и няма да бъде цел на националните политики

Отнемането на деца от техните родители никога не е било и няма да бъде цел на националните политики и законодателство. Съгласно Конституцията на Република България отглеждането и възпитанието на децата е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.

От там уточняват, че настаняването на дете извън семейството може да стане само при наличие на основания, определени в Закона за закрила на детето, които не се променяни от 10 години, а предприемането на такава мярка за закрила винаги подлежи на съдебен контрол. Във връзка с реда за настаняване на деца извън семейството от социалното министерство уточняват, че той не е променян от 2006 г. В него единствено е премахната възможността за настаняване в специализирани институции, тъй като до 2021 г. всички домове за деца, лишени от родителска грижа и домове за медико-социални грижи за деца ще бъдат закрити.

"Извеждането на дете от биологичното семейство е крайна временна мярка за закрила, която се базира на прецизно проучване и оценка на конкретния сигнал за дете в риск и се потвърждава със съдебно решение. Такова решение се прилага за много крайни случаи на насилие, неглижиране и нарушаване на интереса на детето (склоняване към проституция, просия). Социалните работници и полицията извежда деца само ако животът и здравето на детето са застрашени. Това е принципът в закона, който социалните работници са длъжни да спазват", се посочва още в позицията, изпратена до медиите.

От там възразяват и срещу определянето като доносници на хората, които помагат на децата в риск или сигнализират за дете в рискова ситуация. В позицията се посочва, че това е задължение на всяко лице, регламентирано в Закона за закрила на детето още от 2003 г. "Това задължение съществува от 16 г. и не е въведено с последните промени в закона. Сигналите обаче не са достатъчни за прилагане на мерки за закрила, а се проверят за тяхната достоверност и основателност. Не се разглеждат анонимни сигнали, освен в случаите на насилие над дете", се посочва още в становището на ресорното министерство.

Снимка: БТА