Омбудсманът Мая Манолова сезира днес Върховната административна прокуратура за незаконосъобразното според нея решение на Комисията за водно и енергийно регулиране за поскъпване цените на парното и електрическата енергия от 1 юли 2018 г.

Манолова връчи мотивите си на заместник-главния прокурор и ръководител на Върховна административната прокуратура Ася Петрова. 

Според омбудсмана "тежко е нарушена процедурата за вземане решенията за повишаване на цената на тока и на парното, защото реално откритото заседание, което замества общественото обсъждане и на което гражданите и омбудсманът биха могли да изложат своите съображения, е проведено преди да стане ясно увеличението на цената на природния газ".

Мая Манолова бе категорична, че общественото обсъждане за повишаване цената на природния газ и веднага след това цената на парното и ел. енергия е проведено формално, без гражданите да разполагат с цялата информация и всички факти.

В мотивите си до прокуратурата общественият защитник отбелязва още, че има и други нарушения, защото според закона при подобни ситуации енергийните дружества трябва да внесат заявления за преразглеждане на цената, но в случая КЕВР в писмо ги "подсеща" да си поискат корекция, което още веднъж потвърждавало тезата, че комисията работи за монополите и в ущърб на интересите на гражданите.

Мая Манолова специално благодари на главния прокурор Сотир Цацаров и на заместничката му Ася Петрова за готовността на прокуратурата в спешен порядък да разгледа сигнала й, тъй като има и процесуални срокове, които да се спазят и в случай, че прокуратурата вземе решение да депозира протест.

"Обсъдихме с г-жа Манолова основанието за оспорване на последните решения на КЕВР, с които беше повишена цената на топлинната и ел. енергията. В сигнала на омбудсмана са посочени доста сериозни доводи за нарушение на процедурата, за несъответствие на решенията на КЕВР с материално-правните норми", каза заместник-главният прокурор Ася Петрова.

Тя подчерта, че ще изиска всички административни преписки от регулатора, които са повече от 30, за да преценят има ли основания да оспорят решенията на КЕВР пред Административен съд София-град в рамките на законовия 30-дневен срок.

Манолова коментира и решението на Конституционния съд от 3 юли 2018 г., с което отхвърли искането на омбудсмана да бъде обявено за противоконституционно гражданите да нямат право да дават на съд решенията на КЕВР за вдигане цената на парното, тока и водата.

"Големият проблем е, че гражданите не могат да атакуват решенията на регулатора за определяне цените на водата, парното, тока, топлата вода, които ги касаят. Според мотивите на Конституционния съд би следвало съдът да преценява във всеки конкретен случай имат ли право гражданите да обжалват, имат ли правен интерес да атакуват конкретния акт на КЕВР. За съжаление практиката на съдилищата е такава, че отхвърля възможността на гражданите да обжалват тези актове, които буквално им бъркат в джоба", допълни омбудсманът.

Според сега действащото законодателство и според практиката на съдилищата единствените, които могат да обжалват тези актове са енергийните дружества.

"Защо ЧЕЗ да го направи това например, като КЕВР удовлетворява всичките им искания", запита реторично Манолова и добави, че на практика ощетени са гражданите, които не могат да атакуват решенията на енергийния регулатор, които са важни за всяко българско домакинство.