Омбудсманът Мая Манолова вади "на светло" колко милиони е събрала "Топлофикация София" от юрисконсултски хонорари и колко е платила на частни кантори, съобщиха от офиса на обществения защитник.

Утре, 12 март, от 11.00 часа на брифинг в институцията Мая Манолова ще представи пред медиите отговорите на "Топлофикация София" ЕАД, получени днес по Закона за достъп до обществена информация.

Омбудсманът ще коментира предоставената информация и дали има разминаване с отговорите на столичното топлофикационно дружество спрямо други официални източници.

От екипа на Манолова припомнят, че съдебната сага на омбудсмана с "Топлофикация" е продължила близо три години, тъй като ръководството е отказвало да даде исканата информация за какво са похарчени събраните през 2015 г. юрисконсултски възнаграждения за милиони левове чрез започнати дела срещу 21 хиляди столичани. В тези производства дружеството е поискало минимум 300 лева пред съда, 350 лева пред частен съдебен изпълнител и 300 лева по исково производство.

Омбудсманът е задала 10 въпроса към изпълнителния директор на "Топлофикация София" Георги Беловски. На 25 февруари т.г. с Решение номер 1149 Административен съд София-град е отменил отказа на дружеството и е изпратил преписката на изпълнителния директор за предоставяне на информацията, изрично и изчерпателно посочена в заявлението на омбудсмана.

10-те въпроса на Манолова

1.Какъв е размерът на присъдените юрисконсултски възнаграждения по съдебни и изпълнителни дела, заведени от "Топлофикация София" ЕАД за 2015 год.?

2. Колко от присъдените на Топлофикация за 2015 г. юрисконсултски възнаграждения са събрани, как са осчетоводени и как са разходвани?

3. Колко юрисконсулти са работили в дружеството през 2015 г.и какъв е размерът на трудовите им възнаграждения за същата година?

4. Какъв е размерът за 2015 г. на изплатените от дружеството заплати и допълнително материално стимулиране на юрисконсултите?

5. Какъв е размерът на средствата, изразходвани от дружеството за повишаване квалификацията на юрисконсултите и за предоставяне на здравословни условия на труд, в т.ч. материално-техническа обезпеченост за полагането му?

6. Какъв е броят на заведените срещу длъжници съдебни и изпълнителни дела през 2015 г.?

7. Какъв е размерът на внесените върху юрисконсултските възнаграждения данъци за 2015 г.?

8. Каква част от размера на присъдените за 2015 г. юрисконсултски възнаграждения са изплатени на юрисконсултите в дружеството?

9. Какъв е броят на сключените с адвокати договори за правна помощ и процесуално представителство за 2015 г. и какъв е размерът на възнагражденията, изплатени по тях?

10. По колко съдебни и изпълнителни дела през 2015 г.са ползвани адвокатски услуги?