От Управителният съвет на Столична лекарска колегия - Български лекарски съюз /УС на СЛК-БЛС/  излязоха с декларация, в която изразява тревогата си от разпространeнието на данни, неотговарящи на истината за състоянието на Александровска болница и разпространението им в медийното пространство. Това преднамерено и необективно настройва общественото мнение срещу една от най-големите болнични структури в страната, смятат от регионалната съсловна организация.

По-рано над 610 лекари, медицински сестри и други медицински работници в "Александровска болница" излязоха в подкрепа на ръководството на болницата и с призив да бъдат оставени да работят спокойно. Подписката им е в контекста на обявените натрупани дългове на лечебницата. Медиците обявиха, че подкрепят проверка на разходите, но по правилата.

Специалисти от "Александровска болница": Ние сме за проверка, но по надлежния ред

През последните 2-3 седмици обстановката в "Александровска болница" е много далече от нормалната. Основно това се дължи на това, че всеки ден сме в медийното пространство с тезата, че болницата е пред фалит. Това заяви пред БНТ проф. Марин Георгиев, началник на клиниката по урология в "Александрвоска болница".

"Ние сме гръбнак на Медицинския университет", коментира по темата проф. Красимир Янев, ръководител на катедра "Урология". На практика основните катедри са в "Александровска болница", обучаваме над 4000 студенти, коментира проф. Янев.

"Болно, тъжно и обидно е по този начин да се представя болницата след толкова работа, след толкова обучени лекари и специализанти. Ние сме "за" проверка, но нека тя да бъде извършена по надлежния ред, без медиен шум", допълни още проф. Георгиев.

По думите му през последната година основно разходи са били за консумативи и медикаменти, за ремонтни дейности, договори за поддръжка на апаратура и 90% от протоколите са били свързани с организацията и реорганизацията на дейността, свързана с COVID-19.

Според проф. Георгиев състоянието на "Александровска болница" е било тежко преди 7-8 години, когато не е имало с какво да работят, но сега лечебното заведение разполага с последно поколение апаратура.

БЛС: Спекулират с цифри за финансовото състояние на болницата

"Недопустимо е да се говори медийно с внушения от името на цяла болница, а доказателствата и показателите да сочат друго. Тези обвинения и неоснователни изявления, спекулирането с цифри за финансовото състояние на болницата, отблъскват пациентите и тежко уронват авторитета на работещия медицински персонал", пише в декларацията.

В документа се отбелязва, че правото по Конституция да се получава и разпространява информация е с единствен критерий - истината. В страната функционират държавни регулаторни органи, които имат задължението да проверяват състоянието на отделните лечебни заведения с правомощия да изследват и с каква давност във времето са възникнали изнесените проблеми в медийното пространство. Компетентно становище по сигнали и жалби могат да огласяват и то след проверки НЗОК/СРЗОК, финансираща лечебните заведения, Александровска болница по Търговския закон е с принципал министъра на здравеопазването; ИА "Медицински надзор" следи за своевременност, качество и достатъчен обем на медицинската помощ.

От столичната лекарска колегия отбелязват още, че при тях няма постъпили сигнали или оплаквания за нередности в Александровска болница в Столична лекарска колегия на БЛС като съсловна организация.

"Александровска болница е основана през 1879 година и е емблема в лечението на пациенти и обучение на медицинските кадри. Безброй са хората, преминали като пациенти през клиниките на болницата, хиляди са студентите завършили медицина, многобройни са лекарите, придобили специалност в лечебното заведение. Управителният съвет на СЛК-БЛС отчита създадената медийна среда около Александровска болница като преднамерена и необективна. Обвинителните позиции не спомагат за надграждане на постигнатото от звената в болницата и за бъдещото й развитие", заявяват още от съсловната организация.