Трябва ли хронично болните деца да носят предпазни маски в училище - на този въпрос отговори пред депутатите днес образователният министър акад. Николай Денков. Попита го народният представител Цончо Ганев, според когото от това изискване са освободени деца със специални образователни потребности, но не и хронично болните.

Денков цитира своя заповед, с която са утвърдени Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в Центровете за специална образователна подкрепа.

"По отношение на медицинските въпроси, тези насоки следват предходно утвърдените на 8 ноември 2021 г., съвместно с министъра на здравеопазването. В раздел първи от насоките се посочва, че изключение за носенето на защитна маска за лице се допуска в училищния двор, при спазването на физическа дистанция от 1,5 метра за децата от предучилищните групи при педагогически ситуации, за учениците от първи до четвърти клас, по време на учебния час, за деца и ученици със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващ това, както и в часовете по физическо възпитание и спорт", цитира заповедта министърът.

В тези насоки, напомни той, се съдържа и прeдложен от Министерството на здравеопазването списък със заболявания, при които се препоръчва преминаване към обучение от разстояние в електронна среда поради установен по-висок риск от COVID-19. Денков уточни, че предложеният списък е ориентировъчен и не е изчерпателен и по преценка на лекуващия лекар форма на обучение, различна от дневната, може да бъде препоръчана и на ученици с други заболявания, които не са посочени в списъка.

Образователният министър каза, че в този списък, в раздела "Детска пулмология", е посочено заболяването "Тежка и неконтролирана бронхиална астма", какъвто случай с ученичка цитира Цончо Ганев. По думите на министъра за конкретната ученичка, директорът на образователната институция трябва да се съобрази със становището на личния или лекуващия лекар.

По-рано стана ясно, че здравното министерство спешно купува детски COVID тестове.

"Във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19, Министерство на здравеопазването спешно ще закупи бързи антигенни тестове за провеждане на индивидуално неинвазивно изследване на SARS-CoV-2 с цел скрининг на ученици от 1-12 клас и осигуряването на по-продължително провеждане на учебния процес присъствено, поради което отправя настоящата покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферти за тяхната доставка при определени условия", обяви на сайта си ведомството.