"С приетите промени в Закона за рибарството и аквакултурите, мерките към нарушителите ще станат по-сурови и адекватни на извършените престъпления", коментира изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ доц. д-р Галин Николов, цитиран от пресцентъра на агенцията.

"Криминализирането на бракониерството стана възможно, благодарение на общите усилия на целия екип на министерството и ИАРА, любители-риболовци, народни представители и неправителствения сектор", посочва той и благодари за това навременно решение.

Според новите промени лице, което лови риба чрез взривни вещества, ще се наказва с мярка лишаване от свобода до 1 година и глоба от 10 до 15 хил. лева или с пробация. За улов на забранен вид риба с електрически ток без разрешително или в забранени места наказанието ще бъде лишаване от свобода до 6 месеца и глоба от 5 до 10 хил. лв. или с пробация.

За всички изброени престъпления, наказанието ще бъде от 1 до 3 години лишаване от свобода и глоба от 15 до 20 хил. лв., когато са извършени от две или повече лица, в съучастие със служител на ИАРА или незаконният улов е в голям размер. Уловената риба и средствата, с които е извършено престъплението ще се отнемат в полза на държавата.

 

С промените се коригират и текстове от Наказателния кодекс, които трябва да влязат в сила от 31 юли 2018 г.

Служителите на ИАРА вече имат право да задържат нарушители при установяване на незаконно деяние. Те ще могат да използват физическа сила и помощни средства след предупреждение, записващи и заснемащи технически средства, както и моторни превозни средства със специален режим на движение, предвиждат още приетите текстове.