Председателят на БСП Корнелия Нинова се включи в дискусията, тръгнала от в. "Дума", за програмистите и техните високи заплати.

Откъде тръгна всичко

В статия на страниците на левия вестник под заглавие "Никой не яде компютърни програми" автор с име Танчо Гаргов отбелязва, че по данни на НСИ най-високите заплати у нас са на работещите в сектора "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти" - средната стойност е почти 3000 български лева. Добавя, пак по статистически данни, че заетите в сектора са около 98 хиляди души от около 2 милиона работещи. След "още конкретни проучвания и пресмятания", авторът стигнал до извода, че "в България работят около 40 хиляди програмисти и компютърни специалисти със средна заплата, достигаща до огромните за българските стандарти 4000 български лева!".

Завършилият, както сам разкрива, специалност "Народностопанско планиране и статистика" в бившия ВИИ "Карл Маркс", сега УНСС, предлага:

"Ако на един програмист му се добави допълнителен данък от 1000 лв. месечно (средно) при 40 хиляди души получаваме едни допълнителни 40 милиона лева, влезли в хазната за преразпределение! А при настоящите доходи на тези работещи това няма да е голяма тежест за тях. Мисля, че това би било справедливо спрямо хората, с чиито данъци въпросните специалисти са обучени."

По-късно в същия вестник друг автор с име Мартин Иванов, признава в статията си "За програмистите, данъците и благото на държавата", че написаното от господин Танчо Гаргов във вестник "Дума", го е подразнило, "защото авторът не е наясно с много голяма част от работата и живота на програмистите".

Иванов пише, че "проповядвайки подобно незряло мракобесие, диспропорционално на годините му (съдейки по написаното, вероятно е около 70 годишен), господинът би изпаднал в много нелепа ситуация, в която би трябвало да аргументира наблюденията и препоръките си с факти, а не с идеологическо-романтични проповеди от епохата преди Априлския пленум, ако вестник "Дума" позволяваше коментари под статиите си".

Иванов, който от написаното личи, че има IT или близко до него образование, изразява предположение, че "господин Гаргов вижда в програмистите някакви охранени очилати хорица с дебели портфейли и отдавна изгубени социални умения, без живот извън компютъра (което, всъщност, е и мнението на една много голяма част от обществото), и именно като такива, те вероятно трябва да бъдат заточени на хляб и вода - ако не в софтуерната разработка, то поне в производството".

В кое производство?, пита Иванов. "За кое образование трябва да си плащаме? За това, което сме получили безплатно? Не виждате ли оксиморон? Знае ли господин Гаргов, че много малка част от завършилите в специалност "Информатика" стават за програмисти, защото повечето от преподавателите им битуват в технологии от 70-те години и никога не са оценили или научили нещо ново, но пък са предали тези си "качества" на студентите?"...

Като капак в спора се включва и Корнелия Нинова от страницата си във фейсбук. Председателят на БСП защитава от една страна свободното слово - пример за което била "платформата на в. "Дума", която позволявала "сблъсък на идеи" и "където всеки читател може да даде своя гледна точка", както показва "разгорялата се днес дискусия заради публикувано лично читателско мнение", а от друга, подчертава, че бъдещето принадлежи на високите технологии и изкуствения интелект.

Нинова прави уточнението: "Нека се знае категорично, че това (мнението на Гаргов) не е позиция на БСП, нито на вестника". 

И изразява своята: "бъдещето принадлежи на науката, на високите технологии и на изкуствения интелект. Тези млади хора, които са се отдали на това, движат прогреса. В съвсем скоро време качеството на нашия живот ще зависи от техния труд".

Нинова откроява и мнението си на майка: "години наред живея с усилията на младите да развиват високи технологии в полза на хората. Синът ни в момента учи и работи в най-модерна лаборатория за изкуствен интелект и проектира в областта на медицината". Изразява увереност, че тези деца ще помогнат на хиляди да бъдат излекувани, благодарение на науката, и им пожелава "да не спират да търсят бъдещето".